Prima pagină  »  Protecția datelor cu caracter personal.
Protecția datelor cu caracter personal.
Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal.
Publicat: 06.09.2019   

Notă de informare

privind protecția datelor cu caracter personal

     Consiliul  Raional Leova informează persoanele fizice despre faptul că, datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08 iulie 2011 ,,privind protecția datelor cu caracter personal” și a ,,Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.

     În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Raional Leova, implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal.

      Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 ,,privind protecția datelor cu caracter personal”, se efectuează numai cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopuri determinate, explicite și  legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea măsurilor legale de Securitate și confidențialitate în strică conformitate cu legislația în vigoare.

       În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii nr.133 din 08 iulie 2011 ,,privind protecția datelor cu caracter personal”, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul:

  • de informare,
  • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
  • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
  • dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de acces la justiție.

      În scopul exercitării drepturilor prevăzute de lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Consiliul Raional Leova, expediată la adresa: or. Leova, str. Independenței 5, MD-6301.

       Deasemenea, solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poștei electronice la adresa – consiliu@leova.md .

        Totodată, în scopul protejării datelor cu caracter personal, Vă recomandăm să nu comunicați datele cu caracter personal decât în cazurile prevăzute de legislație.

 

 

 

 

 Alte Protecția datelor cu caracter personal.

Publicat: 06.09.2019   
Publicat: 06.09.2019   

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90879   Total ieri: 515   Total azi: 200