Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ DE PARTICIPARE la concursul privind împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele de stat.
Publicat: 22.03.2024   

   Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 22956,723 tone, în vederea împrospătării cu decalaj în timp.

  Pentru participare la concurs, sunt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grâului alimentar din rezervele de stat.

  Grâul alimentar, va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți.

 Grâul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu scoasă din stoc, la prețul 2840,60 lei/tona, stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cât și a cheltuielilor de contingență în mărime de 5 % din valoarea cantității eliberate.

 Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 03.04.2024, inclusiv,, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat^),rezerve.gov ,md.;

 Perioada solicitanților pentru clarificări 21.03.2024-27.03.2024. inclusiv.

   În cazul neepuizării stocului de grâu alimentar pentru eliberare, se va desfășura următoarea etapă, despre care se va anunța suplimentar.

  Dosarul de participare v-a cuprinde următoarele acte:

- Cererea de solicitare (Anexa nr. 1);

Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (autentificat inclusiv cu semnătură);

Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data depunerii solicitării (original);

Declarația pe propria răspundere, că la momentul depunerii dosarului de participare nu este depusă cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine. (Anexa nr. 2);

Declarația pe propria răspundere că solicitantul își asumă responsabilitatea de a retuma grâul alimentar în aceeași cantitate și de aceeași calitate din roada anului curent, până la 15.10.24. (Anexa nr.3);

Actul ce atestă împuternicirile reprezentantului de a depune dosarul de participare, precum și de a semna Contractul, în cazul depunerii cererii de către un alt reprezentant.

 Dosarul de participare va fi depus pe suport de hârtie, autentificat pe fiecare pagină de către solicitant, în plic sigilat, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat^),rezerve, gov. md, iar la semnarea Contractului, actele menționate supra, vor fi prezentate în original.

Dosarul va fi verificat de către Comisie, conform următoarelor criterii obligatorii:

-     nu figurează în Lista de interdicție a operatorilor economici la nivel național;

-     nu are datorii scadente față de Agenția Rezerve Materiale.

  Restituirea grâului alimentar eliberat din rezervele de stat se va efectua din roada anului curent, în aceeași cantitate și de aceeași calitate, indiferent de oscilarea prețurilor, până la data de 15 octombrie 2024.

  Deciziile Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, vor fi aduse la cunoștință solicitanților în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor.

 Solicitantul desemnat în calitate de beneficiar final este obligat să se prezinte în termen de 3 zile lucrătoare de la data înștiințării, pentru încheierea contractului, iar în termen de până la 3 zile de la data semnării contractului cu Agenția Rezerve Materiale, beneficiarul final este obligat să transfere/prezinte garanția financiară/bancară.

  În caz contrar, Comisia mixtă privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, își rezervă dreptul de a redistribui altor solicitanți cantitatea de grâu alimentar solicitată.

  Mai multe detalii cu privire la eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, pot fi accesate pe pagina-web oficială a Agenției Rezerve Materiale www.rezerve. go v. m d/. la compartimentul <Cadrul juridic>, rubrica „Regulamentele Agenției Rezerve Materiale”, Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp și Regulamentul cu privire la eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, aprobate prin Ordinul ARM nr. 14 din 15.03.2024.

Tel. pentru contact: (022)245-038

(022)243-022

E-mail: arm@rezerve.gov. md

Documente ataşate
pdf, 808 KB

Accesări: 920


Alte Anunțuri

Publicat: 20.05.2024   
Accesări: 182
Publicat: 22.03.2024   
Accesări: 929
Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi pot fi vizualizate și consultate pe pagina oficială a Consiliului Raional Leova www.leova.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii spre consultare. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Accesări: 976
Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, etajul II și este publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2024   
Accesări: 318
Dacă ai o vârstă cuprinsă între 18-60 ani, vină cu un act de identitate, ori alt document ce include codul personal, la data de 13 martie 2024, în incinta IMSP Spitalul Raional Leova pentru a dona sânge. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.03.2024   
Accesări: 534
La turneu vor concura 6 echipe din: orașul Leova, sat Colibabovca, sat Tomaiul Nou, sat Cîmpul Drept, orașul Cantemir și Cahul. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.03.2024   
Accesări: 501
În program, vor evolua colectivele artistice de elevi și profesori ai școlii, iar clasa Arte Plastice va vernisa expoziția lucrărilor elevilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.03.2024   
Accesări: 339
Raionul Leova dispune de un potențial enorm de dezvoltare prin investiții. Așezarea geografică prielnică, la intersecția celor mai mari artere rutiere naționale și regionale, existența pe teritoriul raionului a căii ferate și a nodului feroviar Iargara, punctul de trecere a frontierii de stat către UE - Leova (MD) – Bumbăta (RO). Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Accesări: 336
28 februarie 2024, ora 13.00, Muzeul de Istorie și Etnografie, orașul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
Accesări: 433
Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi pot fi vizualizate și consultate pe pagina oficială a Consiliului Raional Leova www.leova.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii spre consultare. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2024   
Accesări: 428
Proiectele de decizie pot fi consultate accesând linkul - http://leova.md/index.php?pag=news&id=786&rid=3129&l=ro . Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, etajul II și este publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Accesări: 386
Se menționează: Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Accesări: 567
Programul „EU4Moldova: Comunități Locale” organizează o sesiune de informare în care va fi prezentată informația pentru APL-urile din raionul Leova, cu privire la suport pentru scrierea proiectelor si depunerea acestora pentru diferire fonduri disponibile, suportul oferit pentru scrierea proiectelor si depunerea acestora este achitat din sursele Programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2023   
Accesări: 1086
Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi pot fi vizualizate pe pagina oficială a Consiliului Raional Leova www.leova.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii spre consultare. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2023   
Accesări: 1076
Publicat: 13.12.2023   
Accesări: 979
Consiliul Raional Leova la data de 16 decembrie 2023, ora 10.00 se convoacă în ședință extraordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.12.2023   
Accesări: 454
Vă informăm despre întrunirea repetată a Consiliului Raional Leova în ședință de constituire, la data de 12 decembrie 2023, ora 10:00,. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
Accesări: 430
Vă informăm despre întrunirea repetată a Consiliului Raional Leova în ședință de constituire, la data de 08 decembrie 2023, ora 10:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2023   
Accesări: 787
Întrunirea Consiliului Raional Leova în ședință de constituire, la data de 04 decembrie 2023, ora 10:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2023   
Accesări: 832
Publicat: 14.10.2023   
Accesări: 1252
Consiliul raional Leova informează că GIZ Moldova invita organizațiile non-guvernamentale/non-profit să-și exprime interesul pentru a implementa Granturi pentru sprijinirea Autorităților Publice Locale: Sărăţica Noua, Cazangic și Cooperarea Inter Municipală Iargara – Sarata Noua selectate din raionul Leova în implementarea Planului de îmbunătățire a serviciilor (SIP) si creșterea accesului cetățenilor la servicii publice îmbunătățite, inclusiv implementarea unor măsuri mici de construcții. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 319

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90990   Total ieri: 910   Total azi: 311