Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Arhitect-șef în cadrul aparatului preşedintelui raionului
Publicat: 11.09.2020   

Consiliul Raional Leova

anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

 vacante de Arhitect-șef  în cadrul aparatului preşedintelui raionului

 

  Scopul general al funcţiei:

    Asigurarea politicii statului privind amenajarea teritoriului, urbanismului și arhitecturii.

  Sarcinile de bază:

- Efectuarea controlului asupra elaborării, avizării și realizării planurilor de amenajare a teritoriului unității administrativ-teritoriale și planurilor generale ale localităților din subordinea ei.

- Elaborarea regulamentului local de urbanizare și identificarea modului de utilizare a terenurilor.

- Întocmirea planurilor urbanistice a localităților raionului.

- Participarea la elaborarea și întocmirea planurilor generale ale localităților raionului.

- Asigurarea și verificarea respectării termenilor construcțiilor de către agenții economici și aspectului arhitectural al raionului.

 

Condiţii de participare la concurs:

   Condiţii de bază:

    -  deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

    -   cunoașterea limbii de stat la nivel avansat și  limbii ruse la nivel de comunicare;
    -   are capacitate deplină de exerciţiu; 
    -   nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;  
    -   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
    -   în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

    -  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

    -  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

   Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă , în domeniul: Arhitectură

Experiență: 3 ani  experiență profesională în domeniu   

Cunoştinţe:

 - În domeniul Arhitecturii, construcției, administrației publice , posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoin, Internet.;

 

   Abilităţi:

Lucrul în echipă, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă.

  Atitudini/Comportamente: 

Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

   Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/ sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. declarația pe propria răspundere;

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Acte normative în domeniul administrației publice locale
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul de specialitate

      -     Legea nr.1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală;

      -     Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;

      -     Legea nr.721 in 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

      -     HG nr.1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu

            privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri;

      -     HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a

            construcțiilor și instalațiilor aferente;

      -     Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

      -     Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe;

      -     HG nr.499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea

            organelor locale de arhitectură și urbanism;

 

   Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de  30 septembrie 2020 ora 17.00.               

Contacte: tel: (0263)  24524;

E-mail: larisacazan@mail.ru

Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 5

Persoană de contact: Cazan Larisa

 


Accesări: 153


Alte Anunțuri

Publicat: 17.10.2020   
Accesări: 39
Publicat: 13.10.2020   
Accesări: 44
Conform Hotărârii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 ,,Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice” a fost aprobat noul model de legitimație pentru victimele represiunilor politice. În scopul implementării Hotărârii Guvernului menționate, a fost elaborată Instrucțiunea privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, prin Ordinul Ministrului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 9 noiembrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2020   
Accesări: 75
În conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU şi concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova comunică - la data de 25 octombrie 2020, ultima duminică a lunii octombrie, la ora 3.00, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de iarnă” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înapoi - ora 3:00 devine ora 2:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.09.2020   
Accesări: 235
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 158 din 14.09.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 24 septembrie 2020, ora 10.00, Consiliul Raional Leova se convoacă în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2020   
Accesări: 460
Asociația Muzicală Corală în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează în perioada 30 iulie - 15 august 2020, Concursul național „La La Play Voices”, care vine să selecteze cei mai talentați copii/tineri din țară în cadrul proiectului de incluziune socială prin muzică, în cadrul a 17 audiții, în 17 raioane. Concursul este dedicat copiilor/tinerilor ce au talent și capacități muzicale, cu vârsta de 10 - 16 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2020   
Accesări: 327
Publicat: 09.07.2020   
Accesări: 362
Publicat: 06.07.2020   
Accesări: 324
Asociația Obștească ,,MCL-SIAS Moldova”, reprezentanța oficială a Patronatului SIAS Italia, oferă servicii gratuite cetățenilor moldoveni care muncesc sau au muncit oficial în Italia. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
Accesări: 626
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 114 din 15 iunie 2020, Consiliul Raional Leova se va convoca la data de 25.06.2020, orele 10:00 în şedinţă ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Accesări: 360
Consiliul Raional Leova, Direcția de Învățământ din subordinea Consiliului raional susține Campania Națională „Donează un computer pentru educație” . Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2020   
Accesări: 449
Publicat: 28.05.2020   
Accesări: 440
Publicat: 19.05.2020   
Accesări: 419
Publicat: 18.05.2020   
Accesări: 347
Consiliul Raional Leova, anunță prelungirea termenului de participare la concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2020   
Accesări: 425
În conformitate cu Dispoziția nr. 16 din 06 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova și recomandărilor Mitropoliei Chișinău și a întregii Moldovei, Vă informăm, că începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid -19, slujbele ciclului liturgic (oficierea serviciilor divine sau altor manifestații religioase) vor fi desfășurate strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase) cu paticiparea credincioșilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2020   
Accesări: 609
Publicat: 09.03.2020   
Accesări: 601
Publicat: 05.03.2020   
Accesări: 634
Publicat: 03.03.2020   
Accesări: 615
Publicat: 03.03.2020   
Accesări: 567
Studiul „Generații și Gen” este primul și cel mai complex studiu demografic desfășurat în Republica Moldova, care va cerceta schimbările demografice, procesele de îmbătrânire, numărul dorit de copii, evoluția în structura familiei și alte aspecte importante din viața de zi cu zi a oamenilor. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 187

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90798   Total ieri: 162   Total azi: 119