Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Prelungirea termenului de depunere a cererilor de participare la concursul raional ,,„Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2019”.
Publicat: 18.05.2020   

Consiliul Raional Leova, anunță prelungirea termenului de participare

la concursului raional

„Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2019”.

   Conform Regulamentul de desfăşurare a concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, sunt stabilite următoarele nominalizări :

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie;
 2. Cel mai bun antreprenor ,implementator al modelului economie ”verde”,
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului;
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;
 5. Cel mai bun antreprenor-exportator;
 6. Cel mai bun antreprenor-inovator;
 7. Cel mai bun antreprenor  în sfera turismului rural;
 8. Cel mai bun antreprenor in sfera serviciilor de consultanță;
 9. Cel mai tânăr antreprenor;
 10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

      Condiții de participare la concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

    La concurs pot participa agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

    Concursul are un caracter deschis şi transparent, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Consiliului raional Leova.

   Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor economice în anul desfăşurării concursului şi dreptul de a învinge în competiţie.

    La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii cu sediul  în  raionul Leova care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare. Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile în care:

 • agentul economic nu şi-a onorat, în termenele stabilite, obligaţiile ce ţin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor şi amenzilor aferente;
 • față de  agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;
 • faţă de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;
 • există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaţionale de colaborare;
 • există reclamații din partea Inspecţiei Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislaţiei muncii.

    Se acceptă înaintarea cererilor de participare concomitentă a agenților economici la mai multe nominații.

    Participanții la concurs acceptă ca datele cu caracter  personal transmise comisiei spre examinare să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate  în orice alt mod, în scopul și în contextul concursului, iar organizatorul concursului să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/cîștigătorilor la concurs .

     Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor  activităţii lor economice și financiare, conform datelor prezentate de către agentul economic, pentru anul precedent de activitate necesare pentru participare la concurs, în anul desfăşurării concursului şi li se garantează dreptul de a învinge în competiţie.

     Antreprenorii vor fi evaluați în funcție de activitatea de profit, achitările pe deplin (în termeni și sumă) la bugetul local și fondul social, crearea noilor locuri de muncă, volumul vînzărilor nete, cifra de afaceri, participări la tîrguri și expoziții etc.

     Învingătoare ale concursului sînt recunoscute întreprinderile care au obţinut cel mai mare punctaj conform indicatorilor financiari – economici și cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului precedent desfăşurării concursului.

     Participanţii la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei locale de concurs.

       La fiecare nominație, se atribuie două locuri – locul întîi și locul doi și se premiază cu premii bănești. Pentru cele două locuri a fiecărei nominalizări, se înmînează diplome cu conferirea titlului nominalizării. Pentru încurajarea și stimularea participării viitoare la concurs, participanților li se vor înmâna cadouri/suvenire simbolice.

 

      Toți agenții economici din teritoriu, doritori de a participa la concurs, pot depune personal până la 5 iunie 2020 setul de documente care v-a include:

   - cererea de participare și formularul cu indicii privind rezultatele financiar – economici a întreprinderii la Consiliul raional Leova, Direcţia Economie Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor, pe adresa str. Independenței 5, et.3 pe suport de hârtie și în format electronic la adresa de e-mail: direction_edtai@mail.ru.

 

Atașat găsiți modele de Cerere şi Formularele indicatorilor financiar-economici pentru fiecare nominalizare.

 

     Premierea învingătorilor, decernarea distincțiilor și înmânarea cadourilor/suvenirelor va avea loc nu mai tîrziu de 30 iunie a anului desfășurării concursului, organizată într-o atmosferă solemnă.

    Rezultatele concursului vor fi date publicității prin intermediul paginii-web oficiale ale autorității publice locale și/sau  prin difuzarea lor în mass-media locală.

      Învingătorii și participanții la concurs pot utiliza în scop publicitar faptul decernării distincțiilor și premiilor.

 

    Pentru orice întrebare nu ezitaţi să telefonaţi la numărul:  0263 2 26 81

Documente ataşate
docx, 20 KB
docx, 21 KB
docx, 21 KB
docx, 22 KB
docx, 20 KB
docx, 20 KB
docx, 20 KB
docx, 20 KB
docx, 20 KB
docx, 20 KB

Accesări: 522


Alte Anunțuri

Publicat: 18.12.2020   
Accesări: 137
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2020   
Accesări: 414
n conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 203 din 30.11.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 10 decembrie 2020, ora 10.00, Consiliul Raional Leova se convoacă în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
Accesări: 381
Lansarea oficială a primei platforme de expoziții virtuale din Republica Moldova www.virtual-fairs.md și a invitației de înscriere la primul eveniment ”Expo Business Moldova 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.11.2020   
Accesări: 367
Publicat: 05.11.2020   
Accesări: 333
Consiliul Raional Leova și Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu îndeamnă Întreprinderile Industriale, Gospodăriile Țărănești și de fermieri, persoanele fizice producători de Vin să prezinte rodul muncii și măiestriei lor – ,,Vinul”, la Concursul raional „Cel mai bun vin Tulburel - 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.10.2020   
Accesări: 383
Publicat: 13.10.2020   
Accesări: 309
Conform Hotărârii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 ,,Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice” a fost aprobat noul model de legitimație pentru victimele represiunilor politice. În scopul implementării Hotărârii Guvernului menționate, a fost elaborată Instrucțiunea privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, prin Ordinul Ministrului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 9 noiembrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2020   
Accesări: 347
În conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU şi concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova comunică - la data de 25 octombrie 2020, ultima duminică a lunii octombrie, la ora 3.00, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de iarnă” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înapoi - ora 3:00 devine ora 2:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.09.2020   
Accesări: 468
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 158 din 14.09.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 24 septembrie 2020, ora 10.00, Consiliul Raional Leova se convoacă în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.09.2020   
Accesări: 350
Publicat: 22.07.2020   
Accesări: 744
Asociația Muzicală Corală în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează în perioada 30 iulie - 15 august 2020, Concursul național „La La Play Voices”, care vine să selecteze cei mai talentați copii/tineri din țară în cadrul proiectului de incluziune socială prin muzică, în cadrul a 17 audiții, în 17 raioane. Concursul este dedicat copiilor/tinerilor ce au talent și capacități muzicale, cu vârsta de 10 - 16 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2020   
Accesări: 534
Publicat: 09.07.2020   
Accesări: 556
Publicat: 06.07.2020   
Accesări: 579
Asociația Obștească ,,MCL-SIAS Moldova”, reprezentanța oficială a Patronatului SIAS Italia, oferă servicii gratuite cetățenilor moldoveni care muncesc sau au muncit oficial în Italia. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
Accesări: 816
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 114 din 15 iunie 2020, Consiliul Raional Leova se va convoca la data de 25.06.2020, orele 10:00 în şedinţă ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Accesări: 540
Consiliul Raional Leova, Direcția de Învățământ din subordinea Consiliului raional susține Campania Națională „Donează un computer pentru educație” . Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2020   
Accesări: 654
Publicat: 28.05.2020   
Accesări: 680
Publicat: 19.05.2020   
Accesări: 668
Publicat: 06.05.2020   
Accesări: 609
În conformitate cu Dispoziția nr. 16 din 06 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova și recomandărilor Mitropoliei Chișinău și a întregii Moldovei, Vă informăm, că începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid -19, slujbele ciclului liturgic (oficierea serviciilor divine sau altor manifestații religioase) vor fi desfășurate strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase) cu paticiparea credincioșilor. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 192

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90833   Total ieri: 236   Total azi: 154