Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare.
Publicat: 05.11.2019   

În atenția ONG-urilor și al Agenților economici din teritoriu!!!

    Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri  ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare în conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, art. 7 alineat (6), pct. a), și Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006.

    Doritorii de a se înscrie la concurs pot găsi informațiile necesare despre condițiile de participare pe pagina Agenției de Dezvoltare Regională Sud, accesând următorul link: http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4196&t=/Presa/Noutati/Agentia-de-Dezvoltare-Regionala-Sud-anunta-concursul-de-selectare-a-reprezentantilor-societatii-civile-i-sectorului-privat-in-calitate-de-membri-ai-Consiliului-Regional-pentru-Dezvoltare
 

Condițiile pentru înscriere la concurs:

            Reprezentantul societății civile:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba de stat;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- este aptă din punct de vedere al sănătății;

- minim 3 ani de experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanțate de donatori intonaționali;

- minim 3 ani de experiență în promovarea parteneriatelor locale și regionale;

- experiență și calificări relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD;

- scrisoare de motivație a candidatului la funcția de membru al CRD;

-nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

- studii superioare de licență/masterat sau echivalent, preferabil în domeniul economie, drept, administrație publică.

                Reprezentantul sectorului privat:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba de stat;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- este aptă din punct de vedere al sănătății;

- minim 3 ani de activitate.

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

- experiența anterioară a organizației de participare în proiecte de angajament public;

- disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile specifice ale CRD;

- disponibilitatea de a participa la ședințele CRD.

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională și trebuie să includă următoarele acte:

- cerere pentru participare la concurs;

- copia buletinului de identitate;

- copia carnetului de muncă;

- copia documentelor care certifică studiile;

- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

- adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- CV-ul persoanei care va reprezenta organizația în CRD;

- CV-ul organizației;

- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/ ONG;

- portofoliul activităților ONG-ului;

- Anexa nr. 2 a Bilanțului Contabil – „Raportul de profit și pierdere” (pentru reprezentanții sectorului privat);

- candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale.

   Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

     Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs este – 12.11.2019, ora 17:00.

    Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează!

 

Denumirea şi sediul Instituției publice organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);

Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md.

Persoana de contact: Postelnicu Ana, specialist SPRCE
Telefon: (0241) 21150.

 

 


Accesări: 764


Alte Anunțuri

Publicat: 18.09.2020   
Accesări: 158
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 158 din 14.09.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 24 septembrie 2020, ora 10.00, Consiliul Raional Leova se convoacă în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.09.2020   
Accesări: 60
Publicat: 22.07.2020   
Accesări: 359
Asociația Muzicală Corală în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează în perioada 30 iulie - 15 august 2020, Concursul național „La La Play Voices”, care vine să selecteze cei mai talentați copii/tineri din țară în cadrul proiectului de incluziune socială prin muzică, în cadrul a 17 audiții, în 17 raioane. Concursul este dedicat copiilor/tinerilor ce au talent și capacități muzicale, cu vârsta de 10 - 16 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2020   
Accesări: 262
Publicat: 09.07.2020   
Accesări: 308
Publicat: 06.07.2020   
Accesări: 241
Asociația Obștească ,,MCL-SIAS Moldova”, reprezentanța oficială a Patronatului SIAS Italia, oferă servicii gratuite cetățenilor moldoveni care muncesc sau au muncit oficial în Italia. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
Accesări: 573
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 114 din 15 iunie 2020, Consiliul Raional Leova se va convoca la data de 25.06.2020, orele 10:00 în şedinţă ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Accesări: 317
Consiliul Raional Leova, Direcția de Învățământ din subordinea Consiliului raional susține Campania Națională „Donează un computer pentru educație” . Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2020   
Accesări: 381
Publicat: 28.05.2020   
Accesări: 367
Publicat: 19.05.2020   
Accesări: 339
Publicat: 18.05.2020   
Accesări: 302
Consiliul Raional Leova, anunță prelungirea termenului de participare la concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2020   
Accesări: 382
În conformitate cu Dispoziția nr. 16 din 06 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova și recomandărilor Mitropoliei Chișinău și a întregii Moldovei, Vă informăm, că începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid -19, slujbele ciclului liturgic (oficierea serviciilor divine sau altor manifestații religioase) vor fi desfășurate strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase) cu paticiparea credincioșilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2020   
Accesări: 558
Publicat: 09.03.2020   
Accesări: 553
Publicat: 05.03.2020   
Accesări: 560
Publicat: 03.03.2020   
Accesări: 516
Publicat: 03.03.2020   
Accesări: 522
Studiul „Generații și Gen” este primul și cel mai complex studiu demografic desfășurat în Republica Moldova, care va cerceta schimbările demografice, procesele de îmbătrânire, numărul dorit de copii, evoluția în structura familiei și alte aspecte importante din viața de zi cu zi a oamenilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.02.2020   
Accesări: 554
10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
Accesări: 1071
Urmare Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.08.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, Consiliul raional Leova anunţă desfăşurarea concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru rezultatele anului 2019. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 184

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90846   Total ieri: 214   Total azi: 167