Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința extraordinară a Consiliului Raional Leova din 26 iulie 2023.
Publicat: 26.07.2023   

 Astăzi, 26 iulie 2023, în conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului nr.151  din 21 iulie 2023, Consiliul Raional Leova s-a întrunit în ședință extraordinară.  

  La ședință au fost prezenți 18 consilieri raionali, aceasta fiind prezidată de către consilierul raional, domnul Vasile GROSU.

  Conform ordinii de zi aprobate de către consilierii prezenți la ședință, spre examinare au fost propuse 7 proiecte de decizii, acestea fiind examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate.

  Urmare a dezbaterilor și  examinării proiectelor de decizii, în cadrul ședinței au fost adoptate 5 decizii, dintre care:

1. Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru  Consiliul electoral de circumscripţie Leova.

2. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale.  

3. Cu privire la atribuirea statutului de școală mică care nu poate fi închisă.

4. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din Soldul disponibil al Consiliului Raional

5. Cu privire la numirea unui consilier cu dreptul de a semna deciziile Consiliului raional în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.

   Deciziile adoptate vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe pagină web a Consiliului și “Registrul de stat al actelor locale”, în termenii stabiliți de legislație.

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 07.06.2024   
Gazda evenimentul de lansare a Campaniei „Igiena comunitară pentru o societate sănătoasă", a fost Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din orașul Leova, la care a participat președintele raionului Nicolae Popa, șefa Direcției Învățământ Aliona Carafizi, directorul L.T. ,,Mihai Eminescu” Stanislav Lozan, cadrul profesoral al instituției, invitați și desigur elevii liceului, cei care cu măiestrie au prezentat prin dans un spectacol inedit. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2024   
Cu această ocazia, în incinta Bibliotecii Publice ,,Valeriu Matei” din orașul Leova, munca destoinică și rodnică a bibliotecarului a fost apreciată prin organizarea unei manifestații de către Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport și biblioteca raională. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2024   
O contribuție esențială la acest capitol o aduce și Festivalul – concurs Regional al orchestrelor de muzică populară a școlilor de Muzică și Arte, având drept scop: descoperirea și promovarea tinerilor talente în interpretarea muzicii populare, promovarea folclorului muzical, comemorarea rapsodului Vasile Mișcoi, care, pe parcursul întregii sale activități a cultivat în generații de instrumentiști și soliști vocali dragostea față de cântecul popular, muzica folclorică. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.04.2024   
Vizita de studiu la întreprinderea socială ”Floare de cireș” și interacțiunea cu persoanele cheie, răspunsurile la întrebările ridicate, în special pentru depășirea barierelor în domeniul inițierii și dezvoltării întreprinderilor sociale, sunt un îndemn pentru oamenii de afaceri în extinderea numărului de asemenea întreprinderi. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2024   
CRD Sud este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud, în componența căreia intră raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia. CRD Sud are 26 de membri: cei 8 președinți de raioane, câte un reprezentant al asociațiilor de primari, 5 membri ai societății civile și 5 ai sectorului privat desemnați prin Concurs. Membrii CRD Sud își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2024   
În cadrul evenimentului au participat 7 trupe de teatru de amatori din localitățile: Borogani, Romanovca, Cazangic, Tochile Răducani, Sărățica Nouă, Hănăsenii Noi și s. Pogănești r. Cantemir, care au demonstrat o artă interpretativă de excepție și o viziune artistică inovatoare a scenografiei. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2024   
Doamna secretară de stat Rusnac Aliona, a prezentat audienței informații cu privire la Reforma instituțională de mediu, dezvoltarea cadrului de politici de mediu, informații cu referire la Integrarea Europeană, taxele și plățile de mediu, Codul Silvic, serviciul public de salubrizare, extinderea și reabilitarea pădurilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2024   
Primarii au fost activi, acordând întrebări raportorilor, au dezvoltat discuții și au contribuit cu soluții binevenite pentru îmbunătățirea condițiilor localităților din raionul nostru. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
subiectele cheie abordate au inclus îmbunătățirea accesului la serviciile publice, îmbunătățirea gradului de compatibilitate cu afacerile în comunitățile locale și prioritizarea investițiilor pentru a obține o calitate mai bună a vieții. Conferința a servit drept o platformă de dialog și schimb de bune practici referitor la accesul la infrastructură, oportunități de angajare și dezvoltare economică locală. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Activitatea desfășurată a avut ca obiectiv primordial ,, promovarea și valorificarea potențialului cultural imaterial”. A fost prezentată o informație narativ – demonstrativă despre realizările activității instituțiilor culturale /colectivelor artistice obținute pe parcursul a. 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Antreprenoriatul social este un factor important al coeziunii sociale și al sustenabilității, care poate stimula economia locală. Întreprinderile sociale vor crea locuri de muncă, vor oferi produse și servicii inovatoare cu impact benefic socio-economic, cu generarea veniturilor în comunitățile rurale, inclusiv pentru persoanele defavorizate. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2024   
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului Raional Leova a organizat și desfășurat Turneul Regional la volei în memoria sportivului Vladimir Rogojin, ediția 2024. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.03.2024   
Președintele raionului Leova, dl Nicolae Popa, a venit cu un cuvânt de salut către cei prezenți, menționând importanța ședinței comune, precum și necesitatea stabilirii unei conlucrări eficiente în scopul soluționării provocărilor ce apar în timpul lucrărilor de construcție din cadrul celor două proiecte de importanță strategică pentru raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.03.2024   
Omagiu tuturor bunicuțelor orașului, exprimându-și recunoștință pentru răbdare nemărginită, bunătate, înțelepciune, pentru iubirea necondiționată pe care o oferă familiilor, dar și pentru rolul esențial pe care îl au în păstrarea tradițiilor și în educarea generațiilor viitoare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.03.2024   
Acum 32 ani, a început un război pe care nimeni nu și l-a dorit, un război cu forțe neegale, care a pus în pericol independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Iar în contextul situației de astăzi, atunci când în țara vecină, la hotar este război, semnificația cuvântului ”pace” ia un alt contur. Acum realizăm, mai mult ca niciodată, cât de scumpă este pacea, cea pe care o dorim. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
23 chestiuni au fost examinate minuțios și aprobate în cadrul ședinței extraordinare de astăzi a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
O activitate extrașcolară pentru cei care tind impetuos spre perfecțiune, pentru care cuvintele ,,erudiție” și ,,inteligență” au devenit har și pasiune. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
Ministrul a menționat, că Republica Moldova la moment este asigurată atât cu gaze naturale, cât și cu energie electrică, datorită diversificării surselor și furnizorilor. Diversificarea surselor de gaze și energie electrică a permis depășirea crizei din ultimii 2 ani și concentrarea pe reforme de piață pe termen lung, transpunerea acquis-ului comunitar și integrarea în piața energetică europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Intervențiile date sunt corelate cu Strategia de Dezvoltare Economica - Socială a raionului Leova pentru anii 2021-2028, capitolul Apa și Sanitație. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.02.2024   
Felicităm sportivii pentru rezultatele obținute și antrenorii pentru munca depusă. Succese și noi performanțe. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 759

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91047   Total ieri: 910   Total azi: 368