Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința ordinară a Consiliului Raional Leova din 24 septembrie 2020.
Publicat: 24.09.2020   

  În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administrația Publică Locală", Programul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2020 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr.158 din 14.09.2020, la data de 24.09.2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat  în ședință ordinară. 

    Conform Dispoziției Președintelui, pe ordinea de zi au fost incluse spre examinare 31 proiecte de deciziisuplimentar s-au  propus spre examinare încă 4 chestiuni. 

      Dintre chestiunile examinate și aprobate sunt:

   1. Cu privire la nivelul pregătirii economiei şi instituţiilor sociale ale raionului      către perioada de toamnă - iarnă 2020 – 2021.

   2. Cu privire la activitatea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

  3. Cu privire la activitatea Echipei mobile din subordinea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Leova.

 4. Cu privire la relansarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021 în toate instituțiile școlare din raionul Leova.

 5. Cu privire  la monitorizarea răspândirii infecției Covid-19 pe teritoriul raionului Leova.

 6. Cu privire la situația în domeniul agricol în raion urmare a secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020 și măsurile de depășire a crizei în sectorul agrar.

 7. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociația Obștească ,,Forța Susținerii” și Consiliul Raional Leova.

 8. Cu privire la aprobarea materialelor privind hotarele administrativ-teritoriale ale localităților raionului Leova.

  9.  Cu privire la aprobarea  tarifului pentru energia termică pe biomasă.

 10. Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului.

  11. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale.

 12. Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea

Serviciului social ,,Pachet alimentar unic”.

 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.

 14. Cu privire la stabilirea taxei pentru studii și pentru transportarea elevilor la  Școala de Arte ,,Petru și Ion Teodorovici”or.Leova.

 15. Cu privire la acordarea scutirii de plată pentru studii la Şcoala de Arte „Petru şi Ion Teodorovici” pentru anul de studii 2020- 2021.

 16. Cu privire la organizarea transportării elevilor  la Școala de Arte ”Petru și Ion Teodorovici” din localitățile raionului.

 17. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a unor bunuri.

 18. Cu privire la darea în locaţiune.

 19. Cu privire la delegarea unor atribuții suplimentare președintelui raionului.

 20. Cu privire la confirmarea în funcție și conferirea gradului de calificare.

 21. Cu privire la modificarea  deciziei nr. 3.7 din 25.06.2020„Cu privire la transmiterea în comodat””.

  22. Cu privire amplasarea filialei Iargara a Școlii de Arte ”Ion și Petru Teodorovici”.

  23. Cu privire la constituirea comisiei de disciplină pentru funcțiile publice de conducere.

 24. Сu privire la vânzarea unor  mijloace fixe aflate la balanța Consiliului raional Leova.

 25. Cu privire la transmiterea  unor  costuri de balanță  de la Direcția Cultură Turism Tineret și Sport a Consiliului  raional   Leova.

 26. Cu privire la premiere.

 27. Cu privire la acordarea unei îndemnizații.

 28. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr. 2.5 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020”.

 29. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din componenta raională  pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general.

 30. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din soldul disponibil a Consiliului Raional Leova.

 31. Cu privire la numirea unui consilier cu dreptul de a semna deciziile Consiliului raional în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna. 

  32. Cu privire la corelarea bugetului Consiliului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020.

  33. Cu privire la permiterea transmiterii în sublocațiune a unei suprafețe.

   34.  Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a Consiliului Raional.
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 22.10.2020   
La data de 21.10.2020 la Centrul de Tineret Leova a fost lansat un spațiu pentru diferite evenimente social culturale pentru tineri și nu numai, cu o tablă de șah în mărime de 5x5 metri, zonă WiFi, zonă de parcare pentru bicicletă, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2020   
La data de 14 octombrie, curent, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, afectate de ploile din data de 13 octombrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
La 30 septembrie, curent, în incita Consiliului Raional Leova, s-a desfășurat sesiunea de instruire cu tema „Transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor”, organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pentru autoritățile publice locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion MEREUȚĂ au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, cel mai mult afectate de ploile torențiale din data de 29 septembrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, Consiliul Raional Leova, Primăria orașului Leova și Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului ,,Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”, au semnat un acord de parteneriat în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltarea Socio-Economică a raionului și orașului Leova, pentru următorii 5 - 7 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2020   
La data de 25 septembrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului, dna Rodica HASAN, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, și primării localităților Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, au semnat contractele de antrepriză, supraveghere tehnică și drept de autor privind executarea lucrărilor în cadrul proiectului de infrastructură "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova", finanțat de Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2020   
La data de 25 septembrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova, echipa proiectului „Pentru că ne pasă!” a organizat prima ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă (GlpEI). Citeşte mai mult...
Publicat: 17.09.2020   
Astăzi, 17 septembrie 2020, președintele Republicii Moldova, Igor DODON a efectuat o vizită de lucru în raionul Leova.În cadrul vizitei, președintele țării s-a întâlnit cu conducerea raionului Leova, primarii localităților raionului, lucrători medicali ai Instituțiilor Medico Sanitare Publice din subordinea Consiliului raional, cadre didactice și cu beneficiarii ,,Azilului pentru persoane în etate” din or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Astăzi, 10 septembrie 2020, în sala mică de ședințe a Consiliului raional Leova s-a desfășurat ședință de lucru în cadrul proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Suedia, la care va participa și raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2020   
Consiliul Raional Leova exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă mult prea devreme a domnului Iurie TOMȘA. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.09.2020   
Acum 29 ani, la data de 27 august 1991 Republica Moldova și-a declarat independența. În acea zi de glorie, 280 de deputați au semnat Declarația de Independență a țării, iar sute de mii de cetățeni au salutat acest eveniment istoric în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.08.2020   
Astăzi, 31 august 2020, cu prilejul sărbătorii naționale ,,Limba noastră”, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului, Rodica HASAN, șefii direcțiilor din subordinea Consiliului raional, conducerea orașului Leova și angajați ai Primăriei orașului Leova au depus flori la bustul marelui poet Mihai Eminescu, omagiu adus Limbii noastre sfInte. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2020   
Prin intermediul unei activități festive modeste, cu respectarea normelor igienico-sanitare, astăzi, 21 august 2020, au fost premiați cei mai bun antreprenori ai anului 2019 din raionul Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 19.08.2020   
La data de 18 august 2020, în incinta Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” or. Leova s-a organizat evenimentul de semnare a contractului de antrepriză pentru proiectul ”Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2020   
Comisia raională de concurs, constituită prin Dispoziția președintelui raionului nr.48 din 20.02.2020, acționând conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.1.7 din 15.02.2018 s-a întrunit în ședință și a selectat învingătorii concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM al anului 2019” Citeşte mai mult...
Publicat: 10.07.2020   
La data de 09 iulie, curent , în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova a avut loc întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Ion CHICU, cu reprezentanții autorităților publice locale, conducătorilor serviciilor desconcentrate și descentralizate, consilierilor raionali. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2020   
Astăzi se împlinesc 71 de ani de la cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Republica Moldova. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, peste treizeci și cinci de mii de basarabeni au fost ridicați de la casele lor de către trupele speciale ale KGB, ticsiți în vagoane pentru vite și duși în Siberia. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2020   
La data de 2 iulie, curent, s-au împlinit 516 ani de la trecerea în neființă a Marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2020   
În ultuma duminică a lunii curente - 28 iunie 2020, toată țara a sărbătorit Ziua Națională a Portului Popular. Costumul popular, zis și tradițional, dintotdeauna a fost și este un mijloc de comunicare, pentru a transmite în mod elocvent mesaje de mare încărcătură semorfică. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 553

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90800   Total ieri: 162   Total azi: 121