Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința ordinară a Consiliului Raional Leova din 24 septembrie 2020.
Publicat: 24.09.2020   

  În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administrația Publică Locală", Programul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2020 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr.158 din 14.09.2020, la data de 24.09.2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat  în ședință ordinară. 

    Conform Dispoziției Președintelui, pe ordinea de zi au fost incluse spre examinare 31 proiecte de deciziisuplimentar s-au  propus spre examinare încă 4 chestiuni. 

      Dintre chestiunile examinate și aprobate sunt:

   1. Cu privire la nivelul pregătirii economiei şi instituţiilor sociale ale raionului      către perioada de toamnă - iarnă 2020 – 2021.

   2. Cu privire la activitatea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

  3. Cu privire la activitatea Echipei mobile din subordinea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Leova.

 4. Cu privire la relansarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021 în toate instituțiile școlare din raionul Leova.

 5. Cu privire  la monitorizarea răspândirii infecției Covid-19 pe teritoriul raionului Leova.

 6. Cu privire la situația în domeniul agricol în raion urmare a secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020 și măsurile de depășire a crizei în sectorul agrar.

 7. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociația Obștească ,,Forța Susținerii” și Consiliul Raional Leova.

 8. Cu privire la aprobarea materialelor privind hotarele administrativ-teritoriale ale localităților raionului Leova.

  9.  Cu privire la aprobarea  tarifului pentru energia termică pe biomasă.

 10. Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului.

  11. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale.

 12. Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea

Serviciului social ,,Pachet alimentar unic”.

 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.

 14. Cu privire la stabilirea taxei pentru studii și pentru transportarea elevilor la  Școala de Arte ,,Petru și Ion Teodorovici”or.Leova.

 15. Cu privire la acordarea scutirii de plată pentru studii la Şcoala de Arte „Petru şi Ion Teodorovici” pentru anul de studii 2020- 2021.

 16. Cu privire la organizarea transportării elevilor  la Școala de Arte ”Petru și Ion Teodorovici” din localitățile raionului.

 17. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a unor bunuri.

 18. Cu privire la darea în locaţiune.

 19. Cu privire la delegarea unor atribuții suplimentare președintelui raionului.

 20. Cu privire la confirmarea în funcție și conferirea gradului de calificare.

 21. Cu privire la modificarea  deciziei nr. 3.7 din 25.06.2020„Cu privire la transmiterea în comodat””.

  22. Cu privire amplasarea filialei Iargara a Școlii de Arte ”Ion și Petru Teodorovici”.

  23. Cu privire la constituirea comisiei de disciplină pentru funcțiile publice de conducere.

 24. Сu privire la vânzarea unor  mijloace fixe aflate la balanța Consiliului raional Leova.

 25. Cu privire la transmiterea  unor  costuri de balanță  de la Direcția Cultură Turism Tineret și Sport a Consiliului  raional   Leova.

 26. Cu privire la premiere.

 27. Cu privire la acordarea unei îndemnizații.

 28. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr. 2.5 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020”.

 29. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din componenta raională  pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general.

 30. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din soldul disponibil a Consiliului Raional Leova.

 31. Cu privire la numirea unui consilier cu dreptul de a semna deciziile Consiliului raional în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna. 

  32. Cu privire la corelarea bugetului Consiliului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020.

  33. Cu privire la permiterea transmiterii în sublocațiune a unei suprafețe.

   34.  Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a Consiliului Raional.
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 18.12.2020   
Urmare a rezultatelor concursului raional, la concursul național „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM” au participat 6 antreprenori din raionul Leova, 2 dintre care au obținut locuri premiante. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2020   
Se știe că un popor dăinuie, atâta timp cât este activă CULTURA, LIMBA și FOLCLORUL lui. În prezent este mai greu să păstrezi toate acestea, deoarece, spre regret, alte valori și obiceiuri își găsesc locul în viața unui popor. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.12.2020   
Astăzi, 11 decembrie 2020, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, la propunerea președintelui raionului, dlui Nicolae PRIȚCAN, sa convocat în ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2020   
Astăzi, 10 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 203 din 30.11.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.11.2020   
Astăzi, 30 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.11.2020   
Astăzi, 18 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2020   
La data de 16.11.2020, în cadrul Direcției de Învățământ, au fost evaluate produsele video înscrise la etapa raională a concursului republican ,,Limba noastră-i o comoară”, Ediţia a IV-a. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc degustare de vin în cadrul Concursului pentru cel mai bun vin ,,Tulburel - 2020”, organizat de către Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2020   
În perioada 17 septembrie - 09 noiembrie s-a desfăşurat ediţia a IV-a a Festivalului - concurs raional al colectivelor de teatru de amatori ( în variantă online). Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2020   
Astăzi, 04 noiembrie 2020, Consiliul Raional Leova în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria orașului Leova au organizat evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană, privind extinderea sistemului de canalizare și de eficiență energetică a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova. Î Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
La data de 29 octombrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat cea de-a II-a ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă, în cadrul căreea conform agendei s-a pus în discuție un subiect important, care îi influențează direct pe copiii cu dizabilități și copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
Colaborarea, implicarea este cheia succesului, iar prin forțe comune vom contribui la continuitatea incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale din raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2020   
Astăzi 30 octombrie 2020, ora 10.00 a avut loc depuneri de flori la monumentul interpreților și compozitorilor Doina și Ion Aldea Teodorovici. La acest eveniment au participat: președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN, aparatul președintelui raionului Leova, aparatul primăriei orașului Leova și șefii instituțiilor subordonate Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2020   
La data de 28 octombrie 2020, ora 10.00 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova s-a desfășurat seminarul de instruire cu toți primarii localităților din raionul nostru. La acest seminar au fost prezenți președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN și vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2020   
La data de 21.10.2020 la Centrul de Tineret Leova a fost lansat un spațiu pentru diferite evenimente social culturale pentru tineri și nu numai, cu o tablă de șah în mărime de 5x5 metri, zonă WiFi, zonă de parcare pentru bicicletă, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2020   
La data de 14 octombrie, curent, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, afectate de ploile din data de 13 octombrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
La 30 septembrie, curent, în incita Consiliului Raional Leova, s-a desfășurat sesiunea de instruire cu tema „Transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor”, organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pentru autoritățile publice locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion MEREUȚĂ au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, cel mai mult afectate de ploile torențiale din data de 29 septembrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, Consiliul Raional Leova, Primăria orașului Leova și Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului ,,Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”, au semnat un acord de parteneriat în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltarea Socio-Economică a raionului și orașului Leova, pentru următorii 5 - 7 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2020   
La data de 25 septembrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului, dna Rodica HASAN, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, și primării localităților Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, au semnat contractele de antrepriză, supraveghere tehnică și drept de autor privind executarea lucrărilor în cadrul proiectului de infrastructură "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova", finanțat de Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 567

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90724   Total ieri: 241   Total azi: 45