Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Vizita de lucru a Prim-ministrului Republicii Moldova, Ion CHICU în teritoriul raionului Leova.
Publicat: 10.07.2020   

    La data de 09 iulie, curent , în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova a avut loc întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Ion CHICU cu reprezentanții autorităților publice locale, conducătorilor serviciilor desconcentrate și descentralizate.

     În cadrul vizitei de lucru au fost abordate principalele probleme cu care se confruntă locuitorii raionului, printre care lipsa locurilor de muncă și exodul tinerilor din localități, eliminarea gunoiștilor neautorizate, extinderea rețelelor de apeduct și canalizare,  situația din domeniul agriculturii și susținerea agenților economici, gestionarea situației epidemiologice la nivel local și național, despre gradul de pregătire al instituțiilor medicale.

      Aleșii locali au vorbit despre necesitatea reparării drumurilor. Conform Programului, în acest an pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale, locale, comunale, dar și a străzilor, din bugetul de stat pentru raionul Leova se preconizează mijloace financiare în sumă de 27 milioane de lei.

     La întrunire s-a discutat  despre realizarea proiectului care prevede construcția podului peste râul Prut, care ar uni oraşul Leova din partea Republicii Moldova şi satul Bumbăta din partea României și care se preconizează a fi pentru transport rutier de mărfuri și pasageri. Acest  pod va impulsiona dezvoltarea economică a orașului Leova cu perspective investiţionale în regiune.

   Deasemenea au fost abordate preblemele din domeniul agriculturii, ca urmare a  calamităților naturale, secetei și consecințele acestora în raion. „Întrucât situația în agricultură este una critică, Guvernul a decis majorarea Fondului de subvenționare a agriculturii cu 100 milioane de lei. Principala posibilitate de suport pentru domeniul agricol este de a oferi asigurări compensate de stat”, a subliniat premierul.

     În numele agenților economici din teritoriul raionului, dl Serghei Filip cât și șeful Direcției Agricultură, Relații Funciare și Mediu au venit cu o adresare căre Prim- ministru, privind posibilitatea de  a îngheța  datoriile agenților economici creditate în bănci și oferirea unor credite cu dobândă redusă sau fără, cu o perioada de grație la credit și dobândă de 1-2 ani, pâna la relansarea ramurii agricole, cât și precăutarea modificării prevederilor legislative privind asigurările în agricultură, privind introducerea asigurării în cazul unor calamități naturale, ca seceta.

     Una dintre chestiunile importante la care sa referit Prim-ministrul a fost și construcția Platformei Industriale Multifuncționale. Domnul Prim-mistru, Ion Chicu, însoțit de președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședinții raionului, dna Aliona BRICIAG și dna Rodica HASAN, primarul orașului Leova, dl Alexandru BUJOREAN au inspectat terenul selectat de autoritățile locale din orașul Leova, teren cu o suprafață de 10 ha, destinat construcției Platformei Industriale Multifuncționale. Poziționarea acestuia este una favorabilă, având conexiune la drumul republican R34, drumul regional G99 și are posibilitatea de racordare la toate utilitățile: apă și canalizare, rețelele electrice de tensiune înaltă 10kV, fibra optică și gaz.

     Terenul selectat este amplasat în apropierea terenurilor agricole a primăriei Filipeni cu o suprafață de 1000 hectare, care dispune de sistem de irigare reabilitat în anul 2016. Acest terenul este adeacent la 3 localități:

- la o distanță de circa 1 km față de or.Leova, cu o populație de aproximativ 10 mii locuitori;

- la o distanță de 4 km față de s. Filipeni cu o populație de circa 3,5 mii locuitori și  drum de legătură cu acoperiș pietriș, dar pentru care în prezent se elaborează proiect de execuție pentru construcția acestuia în asfalt;

  - la o distanță de circa 4, 3 km față de s. Hănăsenii Noi, amplasat pe drumul național R34, cu o populație de circa 1,2 mii locutori. Toți acești factori ar spori crearea a locurilor noi locuri de muncă, dimunuarea migrației și dezvoltarea nivelui de trai a populației din raionului. Costul total pentru crearea infrastructurii de utilități se ridică la cca 8 milioane de lei și care urmează a fi alocat din bugetul stat.

 „Trebuie să restabilim economia și în regiuni, nu doar în capitală. Potențiali investitori sunt, dar vor să găsească aici toate condițiile necesare pentru inițierea unei afaceri. În proiectul de asumare a răspunderii, Guvernul a prevăzut 50 de milioane de lei pentru crearea a 16 platforme industriale multifuncționale”, a declarat Ion Chicu.

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 24.09.2020   
În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administrația Publică Locală", Programul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2020 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr.158 din 14.09.2020, la data de 24.09.2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.09.2020   
Astăzi, 17 septembrie 2020, președintele Republicii Moldova, Igor DODON a efectuat o vizită de lucru în raionul Leova.În cadrul vizitei, președintele țării s-a întâlnit cu conducerea raionului Leova, primarii localităților raionului, lucrători medicali ai Instituțiilor Medico Sanitare Publice din subordinea Consiliului raional, cadre didactice și cu beneficiarii ,,Azilului pentru persoane în etate” din or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Astăzi, 10 septembrie 2020, în sala mică de ședințe a Consiliului raional Leova s-a desfășurat ședință de lucru în cadrul proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Suedia, la care va participa și raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2020   
Consiliul Raional Leova exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă mult prea devreme a domnului Iurie TOMȘA. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.09.2020   
Acum 29 ani, la data de 27 august 1991 Republica Moldova și-a declarat independența. În acea zi de glorie, 280 de deputați au semnat Declarația de Independență a țării, iar sute de mii de cetățeni au salutat acest eveniment istoric în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.08.2020   
Astăzi, 31 august 2020, cu prilejul sărbătorii naționale ,,Limba noastră”, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului, Rodica HASAN, șefii direcțiilor din subordinea Consiliului raional, conducerea orașului Leova și angajați ai Primăriei orașului Leova au depus flori la bustul marelui poet Mihai Eminescu, omagiu adus Limbii noastre sfInte. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2020   
Prin intermediul unei activități festive modeste, cu respectarea normelor igienico-sanitare, astăzi, 21 august 2020, au fost premiați cei mai bun antreprenori ai anului 2019 din raionul Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 19.08.2020   
La data de 18 august 2020, în incinta Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” or. Leova s-a organizat evenimentul de semnare a contractului de antrepriză pentru proiectul ”Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2020   
Comisia raională de concurs, constituită prin Dispoziția președintelui raionului nr.48 din 20.02.2020, acționând conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.1.7 din 15.02.2018 s-a întrunit în ședință și a selectat învingătorii concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM al anului 2019” Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2020   
Astăzi se împlinesc 71 de ani de la cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Republica Moldova. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, peste treizeci și cinci de mii de basarabeni au fost ridicați de la casele lor de către trupele speciale ale KGB, ticsiți în vagoane pentru vite și duși în Siberia. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2020   
La data de 2 iulie, curent, s-au împlinit 516 ani de la trecerea în neființă a Marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2020   
În ultuma duminică a lunii curente - 28 iunie 2020, toată țara a sărbătorit Ziua Națională a Portului Popular. Costumul popular, zis și tradițional, dintotdeauna a fost și este un mijloc de comunicare, pentru a transmite în mod elocvent mesaje de mare încărcătură semorfică. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
Astăzi, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu Matei” din orașul Leova, a fost lansată expoziția de fotografii cu genericul „Expoziție offline despre mediul online, sau cum putem preveni abuzul sexual onaine față de copii” dedicată Zilei europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, marcată anual la data de 18 noiembrie. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
În conformitate cu prevederile Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, Dispoziția președintelui raionului nr.114 din 15 iunie 2020 ,,Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Raional” și în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 25 iunie 2020 Consiliul Raional Leova sa convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
La data de 23 iunie, curent, cu prilejul zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual la data de 23 iunie, Consiliul Raional Leova a organizat un eveniment festiv, la care a participat președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședinții raionului, dna Aliona BRICIAG, dna Rodica HASAN, reprezentanţi ai subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional și șef-adjunct al Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, dna Tatiana PANFILI. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2020   
La data de 22 iunie, curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională pentru Situații Excepționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2020   
An de an, în a treia duminica a lunii iunie marcăm ,,Ziua profesională a Lucrătorului Medical și a Farmacistului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
În dimineața zilei de astăzi, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan, vicepreședintele raionului, dna Aliona Briciag, secretarul Consiliului raional, dna Elena Copoț, aparatul președintelui raionului și direcțiile din subordinea Consiliului raional, au depus flori la bustul marelui poet al literaturii noastre, Mihai Eminescu, pentru a-i aduce un omagiu cu prilejul celor 131 de ani de la trecerea în neființă. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
La data de 04 iunie curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 546

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90831   Total ieri: 214   Total azi: 152