Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Vizita de lucru a Prim-ministrului Republicii Moldova, Ion CHICU în teritoriul raionului Leova.
Publicat: 10.07.2020   

    La data de 09 iulie, curent , în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova a avut loc întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Ion CHICU cu reprezentanții autorităților publice locale, conducătorilor serviciilor desconcentrate și descentralizate.

     În cadrul vizitei de lucru au fost abordate principalele probleme cu care se confruntă locuitorii raionului, printre care lipsa locurilor de muncă și exodul tinerilor din localități, eliminarea gunoiștilor neautorizate, extinderea rețelelor de apeduct și canalizare,  situația din domeniul agriculturii și susținerea agenților economici, gestionarea situației epidemiologice la nivel local și național, despre gradul de pregătire al instituțiilor medicale.

      Aleșii locali au vorbit despre necesitatea reparării drumurilor. Conform Programului, în acest an pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale, locale, comunale, dar și a străzilor, din bugetul de stat pentru raionul Leova se preconizează mijloace financiare în sumă de 27 milioane de lei.

     La întrunire s-a discutat  despre realizarea proiectului care prevede construcția podului peste râul Prut, care ar uni oraşul Leova din partea Republicii Moldova şi satul Bumbăta din partea României și care se preconizează a fi pentru transport rutier de mărfuri și pasageri. Acest  pod va impulsiona dezvoltarea economică a orașului Leova cu perspective investiţionale în regiune.

   Deasemenea au fost abordate preblemele din domeniul agriculturii, ca urmare a  calamităților naturale, secetei și consecințele acestora în raion. „Întrucât situația în agricultură este una critică, Guvernul a decis majorarea Fondului de subvenționare a agriculturii cu 100 milioane de lei. Principala posibilitate de suport pentru domeniul agricol este de a oferi asigurări compensate de stat”, a subliniat premierul.

     În numele agenților economici din teritoriul raionului, dl Serghei Filip cât și șeful Direcției Agricultură, Relații Funciare și Mediu au venit cu o adresare căre Prim- ministru, privind posibilitatea de  a îngheța  datoriile agenților economici creditate în bănci și oferirea unor credite cu dobândă redusă sau fără, cu o perioada de grație la credit și dobândă de 1-2 ani, pâna la relansarea ramurii agricole, cât și precăutarea modificării prevederilor legislative privind asigurările în agricultură, privind introducerea asigurării în cazul unor calamități naturale, ca seceta.

     Una dintre chestiunile importante la care sa referit Prim-ministrul a fost și construcția Platformei Industriale Multifuncționale. Domnul Prim-mistru, Ion Chicu, însoțit de președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședinții raionului, dna Aliona BRICIAG și dna Rodica HASAN, primarul orașului Leova, dl Alexandru BUJOREAN au inspectat terenul selectat de autoritățile locale din orașul Leova, teren cu o suprafață de 10 ha, destinat construcției Platformei Industriale Multifuncționale. Poziționarea acestuia este una favorabilă, având conexiune la drumul republican R34, drumul regional G99 și are posibilitatea de racordare la toate utilitățile: apă și canalizare, rețelele electrice de tensiune înaltă 10kV, fibra optică și gaz.

     Terenul selectat este amplasat în apropierea terenurilor agricole a primăriei Filipeni cu o suprafață de 1000 hectare, care dispune de sistem de irigare reabilitat în anul 2016. Acest terenul este adeacent la 3 localități:

- la o distanță de circa 1 km față de or.Leova, cu o populație de aproximativ 10 mii locuitori;

- la o distanță de 4 km față de s. Filipeni cu o populație de circa 3,5 mii locuitori și  drum de legătură cu acoperiș pietriș, dar pentru care în prezent se elaborează proiect de execuție pentru construcția acestuia în asfalt;

  - la o distanță de circa 4, 3 km față de s. Hănăsenii Noi, amplasat pe drumul național R34, cu o populație de circa 1,2 mii locutori. Toți acești factori ar spori crearea a locurilor noi locuri de muncă, dimunuarea migrației și dezvoltarea nivelui de trai a populației din raionului. Costul total pentru crearea infrastructurii de utilități se ridică la cca 8 milioane de lei și care urmează a fi alocat din bugetul stat.

 „Trebuie să restabilim economia și în regiuni, nu doar în capitală. Potențiali investitori sunt, dar vor să găsească aici toate condițiile necesare pentru inițierea unei afaceri. În proiectul de asumare a răspunderii, Guvernul a prevăzut 50 de milioane de lei pentru crearea a 16 platforme industriale multifuncționale”, a declarat Ion Chicu.

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 18.12.2020   
Urmare a rezultatelor concursului raional, la concursul național „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM” au participat 6 antreprenori din raionul Leova, 2 dintre care au obținut locuri premiante. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2020   
Se știe că un popor dăinuie, atâta timp cât este activă CULTURA, LIMBA și FOLCLORUL lui. În prezent este mai greu să păstrezi toate acestea, deoarece, spre regret, alte valori și obiceiuri își găsesc locul în viața unui popor. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.12.2020   
Astăzi, 11 decembrie 2020, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, la propunerea președintelui raionului, dlui Nicolae PRIȚCAN, sa convocat în ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2020   
Astăzi, 10 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 203 din 30.11.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.11.2020   
Astăzi, 30 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.11.2020   
Astăzi, 18 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2020   
La data de 16.11.2020, în cadrul Direcției de Învățământ, au fost evaluate produsele video înscrise la etapa raională a concursului republican ,,Limba noastră-i o comoară”, Ediţia a IV-a. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc degustare de vin în cadrul Concursului pentru cel mai bun vin ,,Tulburel - 2020”, organizat de către Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2020   
În perioada 17 septembrie - 09 noiembrie s-a desfăşurat ediţia a IV-a a Festivalului - concurs raional al colectivelor de teatru de amatori ( în variantă online). Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2020   
Astăzi, 04 noiembrie 2020, Consiliul Raional Leova în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria orașului Leova au organizat evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană, privind extinderea sistemului de canalizare și de eficiență energetică a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova. Î Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
La data de 29 octombrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat cea de-a II-a ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă, în cadrul căreea conform agendei s-a pus în discuție un subiect important, care îi influențează direct pe copiii cu dizabilități și copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
Colaborarea, implicarea este cheia succesului, iar prin forțe comune vom contribui la continuitatea incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale din raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2020   
Astăzi 30 octombrie 2020, ora 10.00 a avut loc depuneri de flori la monumentul interpreților și compozitorilor Doina și Ion Aldea Teodorovici. La acest eveniment au participat: președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN, aparatul președintelui raionului Leova, aparatul primăriei orașului Leova și șefii instituțiilor subordonate Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2020   
La data de 28 octombrie 2020, ora 10.00 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova s-a desfășurat seminarul de instruire cu toți primarii localităților din raionul nostru. La acest seminar au fost prezenți președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN și vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2020   
La data de 21.10.2020 la Centrul de Tineret Leova a fost lansat un spațiu pentru diferite evenimente social culturale pentru tineri și nu numai, cu o tablă de șah în mărime de 5x5 metri, zonă WiFi, zonă de parcare pentru bicicletă, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2020   
La data de 14 octombrie, curent, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, afectate de ploile din data de 13 octombrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
La 30 septembrie, curent, în incita Consiliului Raional Leova, s-a desfășurat sesiunea de instruire cu tema „Transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor”, organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pentru autoritățile publice locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion MEREUȚĂ au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, cel mai mult afectate de ploile torențiale din data de 29 septembrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, Consiliul Raional Leova, Primăria orașului Leova și Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului ,,Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”, au semnat un acord de parteneriat în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltarea Socio-Economică a raionului și orașului Leova, pentru următorii 5 - 7 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2020   
La data de 25 septembrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului, dna Rodica HASAN, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, și primării localităților Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, au semnat contractele de antrepriză, supraveghere tehnică și drept de autor privind executarea lucrărilor în cadrul proiectului de infrastructură "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova", finanțat de Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 567

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90822   Total ieri: 236   Total azi: 143