Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție Leova, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2019.
Publicat: 23.01.2020   

    Astăzi, 23 ianuarie 2020, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2019, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. 
   La invitaţia dlui Gheorghe BODORCEANU şef adjunct IP Leova,  în cadrul ședinței au participat: președintele raionului Leova, dl  Nicolae PRIȚCAN, dl Grigore MOGA, șef Direcția Generală Urmărire Penală al Inspectoratului General al Poliției, procurorul-șef al Procuraturii raionului Leova, dl Alexandru ȚURCANU, președintele judecătorii Cimișlia dl Gheorghe BURDUJAN, vicepreședinții raionului Leova, conducerea și angații IP Leova, reprezentanții administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Leova. 
        În cadrul ședinței a fost adus la cunoștință raportul de activitate a Inspectoratului de Poliție Leova pe anul 2019. Astfel că în perioada vizată Inspectoratul de poliție Leova, a desfăşurat un complex de măsuri organizatorico-practice privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor reieşind din Programele şi Strategiile elaborate la nivel naţional, precum şi întru implementarea prevederilor Acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

     În perioada a 12 luni ale anului 2019 Inspectoratul de Poliție Leova, a înregistrat în total 342 infracțiuni, dintre care 14 au fost expediate conform competenței altor organe de urmărire penalăFenomenul infracţional pe teritoriul raionului Leova, s-a caracterizat prin forme de abateri penale mai puţin grave şi uşoare ponderea acestor fapte pe fonul infracţional la general fiind de 88,75%.

        Din numărul total de abateri penale, o situație de majorare se atestă la infracțiunile excepțional de grave (2) + 100%, mai puțin grave (190) + 15,9% și ușoare (102), + 2,0%, diminuare se înregistrează la infracţiunile grave (30) - 49,2% și la infracțiunile deosebit de grave se înregistrează un număr constant de 5 cazuri.

       Din numărul infracțiunilor înregistrate, 201 cauze penale au fost expediate procurorului, din care pe 170 cauze penale urmărirea penală a fost terminată, trimise în judecată 85 cauze penale, 51 fiind încetate și 34 clasate.

       Analizînd situația criminogenă și coraborând datele la genul de infracțiuni comise s-a constatat, că cele mai frecvente infracțiuni săvârșite sunt cele îndreptate contra patrimoniului (159) urmate de infracțiunile în domeniul transportului (50).

      Referindu-ne la infracțiuni contra patrimoniului urmează de nominalizat că cele mai frecvente sunt furturile averii personale. În această ordine de idei este evident, că infracțiunea ca fenomen și crearea spiritului de siguranță vizează toată societatea, fiind necesară apropierea populației de Poliție, susținerea și comunicarea cu aceasta.

     La compartimentul căutarea infractorilor care se eschivează de organele de urmărire penală, judecată, condamnaților evadați sau care se sustrag de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă și identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută la începutul anului 2019 se aflau în căutare 61 persoane, dintre care în anul 2019 au fost anunțați în căutare 43 persoane, în total fiind 104 persoane aflate în căutare, dintre care 40 persoane au fost stabilite, iar 17 persoane se află  în proces de extrădare. La sfârșitul anului  2019, au rămas 46 persoane date în căutare.

     La compartimentul traficului de persoane pe parcursul a 12 luni ale anului 2019 de către IP Leova   au fost pornite 4 cauze penale dintre care 3 au fost expediată după competență.

     Pe linia narcomaniei în perioada de raport au fost demarate măsuri insuficiente orientate la depistarea cazurilor legate de droguri, fapt din care au fost pornite 3 cauze penale și întocmite 3 procese verbale în baza art. 85 Cc RM (Procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului).

            Reacţionare operativă

        În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au fost înregistrate în (R-1) - 588 sesizări cu privire la infracţiuni și în (R-2) – 4 451 alte informaţii cu privire la infracțiuni și incidente.

     În asigurarea ordinii şi securității publice, au fost depistate și întocmite la general 2 212 procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în număr de 1 962, în mărime de 1 561 175 lei, din ele fiind achitate 1 591 în suma de 604 624 lei, 371 nepercepute în sumă de 420 900, aplicate 7 avertismente și 2 348 puncte de penalizare, expediate în judecată 164 dintre care 4 au fost clasate.

       La compartimentul prevenirea infracţiunilor, au fost inspectate 545 obiecte cu valori materiale, ca rezultat au fost înaintate 298 recomandări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care favorizează comiterea infracțiunilor și delictelor contravenționale. Organizate 9 mese rotunde, 2 traininguri și sesiuni de informare, la care au participat 118 persoane. În instituţiile de învăţământ au fost desfăşurate 201 (264 - 2018) activităţi informativ-educative la care au fost sensibilizaţi 16 510 (29 809 – 2018) elevi și 3 850 (3 600 – 2018) părinți, instruiți în combaterea victimizării, înmânate 20 360 pleante informative la care pot apela la numerele de contact în situaţii de conflict sau au devenit victime.

         Măsuri specifice de prevenire:

        La compartimentul prevenirii și combaterii violenței în familie, au fost examinate 181 cazuri de violență în familie, emise 181 ordine de restricție de urgență și 6 ordonanțe de protecție emise de către instanța de judecată. La evidență au fost luate 124 persoane cu comportament violent, comparativ cu 56 - 2018. În cadrul echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, au fost efectuate - 91 intervenţii comune

         Cu referire la delicvenţa juvenilă, în vizorul Poliţiei se aflau 20 minori delicvenți,

         În adresa Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copilului au fost expediate 2 (2 - 2018) prezentări pentru aplicarea măsurilor de influenţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate. Totodată, în adresa instituţiilor de învăţământ au fost expediate 109 (39 – 2018) sesizări. Plasați în centre de plasament în regim de urgență 2 (3 - 2018) copii.

      La compartimentul prevenirii consumului de alcool și reducerii riscurilor de victimizare, în adresa Comisiilor sociale pe lângă consiliile locale de nivelul I și nivelul II au fost expediate 16 demersuri, privind ințierea procedurilor de aplicare a supravegherii medicale prin dispensarizare.

        La compartimentul supravegherii armament şi licenţe autorizate la evidență se află 912 arme din circuitul civil. Desfăşurate 729 inspectări referitor la modalitatea păstrării armelor în urma căreia au fost întocmite 76 procese-verbale contravenţionale, anulate 24 permise de port armă, ridicate 40 arme deținute legal a cărui termen de păstare a expirat. Desfășurate 27 întruniri cu posesori de arme la care au participat 184 persoane, fiind înmânate 453 pliante cu caracter informativ. Conform Hotărârii de Guvern nr.181 din 19.02.2007, în perioada de raport au fost predate benevol 2 arme.

        Siguranţa rutieră

       În perioada de referință pe teritoriul raionului Leova au fost înregistrate 108 (108 – 2018) accidente rutiere cu implicarea a 173 (143 – 2018) unități de transport, dintre care soldate cu o persoană decedată, una traumatizată și 3 ușor traumatizate. În vederea executării supravegherii tehnice au fost efectuate 36 inspectări complexe ale întreprinderilor auto și 9 controale la ieșire la rută. În rezultat, au fost ridicate plăcuțe de înmatriculare și interzisă exploatarea a 8 unități de transport și înaintate 18 prescripții privind înlăturarea lacunelor în domeniul supravegherii tehnice.

          Demarate activităţi:

     La compartimentul asigurării organizării şi constituirii sectoarelor de ,,Supraveghere de Vecinătate”, precum și în scopul eficientizării activităților la compartimentul dat în perioada de raport au fost create 15 (48 - 2018) Sectoare de supraveghere de vecinătate. Desfășurate 124 activități de informare și instruire cu liderii/membrii Sectoare de supraveghere de vecinătate, demarate de comun 15 (8 - 2018) razii.

     În scopul asigurării continuității procesului de implementare a proiectului între Asociația Obștească Bunicii Grijulii au fost selectați 26 voluntari, bunici grijulii și 8 nepoței grijulii, la care au mai aderat 11 voluntari bunici. Organizate și desfășurate 30 ședinte de instruire, 41 activități informative-educative în instituțiile de învățământ precum și 590 activități de dirijare a fluxului rutier la trecerile pietonale.

       Referitor la implementarea campaniei ,,La o cafea cu un polițist”, în perioada de raport a fost desfășurate 7 activități, la care au participat în total 98 cetățeni.

      Managementul personalului în perioada a 12 luni ale anului 2019, una din priorități a fost orientată la recrutarea și selectarea candidaţilor la serviciu. Ca rezultat a măsurilor înteprinse la compartimentul completării funcțiilor vacante în perioada vizată rămân a fi vacante 8 funcții cu statut special (ofiţeri – 4, subofiţeri – 4).

       La finele şedinţei, președintele raionului Leova, dl  Nicolae PRIȚCAN, dl Grigore MOGA, șef Direcția Generală Urmărire Penală al Inspectoratului General al Poliției, procurorul-șef al Procuraturii raionului Leova, dl Alexandru ȚURCANU, președintele judecătorii Cimișlia Gheorghe Burdujan, au venit cu un mesaj de mulţumire către efectivul IP Leova, conducerea raionului şi reprezentanților  Autorităților Publice Locale pentru prezență și colaborarea eficientă în scopul menținerii ordinei de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului prin asigurarea unui mediu cât mai sigur în localitățile raionului Leova.

 


 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 25.11.2021   
La data de 23 noiembrie, curent, în incinta Consiliului raional Leova, la inițiativa Oficiului Teritorial de Informare al Parlamentului de comun cu Consiliul raional, a organizată și desfășurată masă rotundă cu genericul ,,Prevenirea și eliminarea violenței în familie: mecanisme de cooperare multidisciplinară”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.11.2021   
La data de 25 noiembrie 2021, în incinta Consiliului Raional Leova, cu suportul Direcției Agricultură, Relații Funciare și Mediu s-a desfășurat evenimentul de lansare a Programului de Granturi pentru femeile cu activitate economică în gospodăriile casnice. Granturile vor fi oferite de proiectul PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia. Concursul este deschis femeilor din mediul rural sau urban care reprezintă o gospodărie casnică. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2021   
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc degustare de vin în cadrul Concursului pentru cel mai bun vin ,,Tulburel - 2021”, organizat de către Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.11.2021   
La data de 21 noiembrie, curent, a fost dat star la un nou Campionat raional ,,Cupa președintelui la Mini Fotbal”, care a avut loc în localitatea Tomai, raionul Leova, organizată de Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Leova, la inițiativa președintelui raionului, dlui Nicolae Prițcan. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2021   
Arta, este și va ramâne veșnic – o expresie a sufletului omenesc. Și nu în zadar se spune, că grație unor viziuni profunde asupra lumii, a ceea ce ne înconjoară, supra unor situații concrete, se formează valori eterne, creații sufletești, pline de culori, ce reflectă starea de spirit a omului care dă viață unei picturi. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.11.2021   
La data de 12 noiembrie, curent, în contextul Zilei Înverzirii Plaiului, Aparatul președintelui raionului, angajații subdiviziunilor Consiliului raional, cu multă energie și voie bună au dat curs Campaniei „Un trandafir pentru orașul Leova”, la inițiativa Casei de Cultură "Petre și Ion Teodorovici” din orașul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Astăzi, 09 noiembrie 2021, Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit în ședință de lucru. Membrii comisiei au examinat situația epidemiologică privind COVID-19 în raion și au instituit noi coduri de alertă localităților raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Publicat: 08.11.2021   
Localitățile raionului Leova, mai protejate în caz de incendii! Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2021   
Comisia Raională pentru Sănătate Publică s-a întrunit astăzi, 02 noiembrie 2021 în ședință de lucru. Potrivit statisticilor prezentate de Tatiana Dulgan, medic Centrul de Sănătate Publică Hîncești, subdiviziunea Leova, în perioada 25 – 31 octombrie 2021 în raionul au fost înregistrate 50 cazuri de COVID-19. Incidența fiind de 110 cazuri la 100 mii de locuitori. Astfel, comisia a aprobat noi coduri de alertă pentru localitățile raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2021   
La data de 20 octombrie 2021, la inițiativa Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), funcționari publici, aleși locali, agenții economici din raionul Leova, au participat la seminarul de instruire cu tematica „Cadrul normativ și instituțional privind avertizorii de integritate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.10.2021   
Astăzi, 19 octombrie 2021, în scopul promovării literaturii și familiarizării cu viața și activitatea scriitorilor, în cadrul Bibliotecii publice raionale ,,Valeriu Matei” din orașul Leova, s-a organizat și desfășurat, Concursul național ”La izvoarele Înțelepciunii”, ediția XXI-a, etapa raională, dedicată scriitorului Vladimir Beșleagă. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
Începând cu ziua de astăzi, 15 octombrie 2021, cetățenii pot descărca online Certificatul COVID-19 care include: certificatul de vaccinare, certificatul de testare și certificatul de recuperare, de pe pagina: certificate-covid.gov.md. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
La data de 14 octombrie, curent, în conformitate cu prevederile art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2021, Consiliul Raional Leova sa convocat în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2021   
Publicat: 11.10.2021   
Publicat: 28.09.2021   
La data de 26 septembrie 2021, tradițional s-a desfășurat ,,Campionatul raional la mini-fotbal, ediția 2021". Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2021   
Astăzi, 27 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale raionale și Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică s-au întrunit în ședință de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.09.2021   
S-au inițiat lucrările de reparație a suprafețelor degradate la îmbrăcăminți de beton asfaltic (plombări) pe drumurile publice locale Citeşte mai mult...
Publicat: 17.09.2021   
În perioada 13-15 septembrie 2021 la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat un atelier de instruire cu tematica ,,Managementul elaborării proiectelor" Citeşte mai mult...

1 - 20 din 631

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90928   Total ieri: 287   Total azi: 249