Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție Leova, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2019.
Publicat: 23.01.2020   

    Astăzi, 23 ianuarie 2020, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2019, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. 
   La invitaţia dlui Gheorghe BODORCEANU şef adjunct IP Leova,  în cadrul ședinței au participat: președintele raionului Leova, dl  Nicolae PRIȚCAN, dl Grigore MOGA, șef Direcția Generală Urmărire Penală al Inspectoratului General al Poliției, procurorul-șef al Procuraturii raionului Leova, dl Alexandru ȚURCANU, președintele judecătorii Cimișlia dl Gheorghe BURDUJAN, vicepreședinții raionului Leova, conducerea și angații IP Leova, reprezentanții administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Leova. 
        În cadrul ședinței a fost adus la cunoștință raportul de activitate a Inspectoratului de Poliție Leova pe anul 2019. Astfel că în perioada vizată Inspectoratul de poliție Leova, a desfăşurat un complex de măsuri organizatorico-practice privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor reieşind din Programele şi Strategiile elaborate la nivel naţional, precum şi întru implementarea prevederilor Acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

     În perioada a 12 luni ale anului 2019 Inspectoratul de Poliție Leova, a înregistrat în total 342 infracțiuni, dintre care 14 au fost expediate conform competenței altor organe de urmărire penalăFenomenul infracţional pe teritoriul raionului Leova, s-a caracterizat prin forme de abateri penale mai puţin grave şi uşoare ponderea acestor fapte pe fonul infracţional la general fiind de 88,75%.

        Din numărul total de abateri penale, o situație de majorare se atestă la infracțiunile excepțional de grave (2) + 100%, mai puțin grave (190) + 15,9% și ușoare (102), + 2,0%, diminuare se înregistrează la infracţiunile grave (30) - 49,2% și la infracțiunile deosebit de grave se înregistrează un număr constant de 5 cazuri.

       Din numărul infracțiunilor înregistrate, 201 cauze penale au fost expediate procurorului, din care pe 170 cauze penale urmărirea penală a fost terminată, trimise în judecată 85 cauze penale, 51 fiind încetate și 34 clasate.

       Analizînd situația criminogenă și coraborând datele la genul de infracțiuni comise s-a constatat, că cele mai frecvente infracțiuni săvârșite sunt cele îndreptate contra patrimoniului (159) urmate de infracțiunile în domeniul transportului (50).

      Referindu-ne la infracțiuni contra patrimoniului urmează de nominalizat că cele mai frecvente sunt furturile averii personale. În această ordine de idei este evident, că infracțiunea ca fenomen și crearea spiritului de siguranță vizează toată societatea, fiind necesară apropierea populației de Poliție, susținerea și comunicarea cu aceasta.

     La compartimentul căutarea infractorilor care se eschivează de organele de urmărire penală, judecată, condamnaților evadați sau care se sustrag de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă și identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută la începutul anului 2019 se aflau în căutare 61 persoane, dintre care în anul 2019 au fost anunțați în căutare 43 persoane, în total fiind 104 persoane aflate în căutare, dintre care 40 persoane au fost stabilite, iar 17 persoane se află  în proces de extrădare. La sfârșitul anului  2019, au rămas 46 persoane date în căutare.

     La compartimentul traficului de persoane pe parcursul a 12 luni ale anului 2019 de către IP Leova   au fost pornite 4 cauze penale dintre care 3 au fost expediată după competență.

     Pe linia narcomaniei în perioada de raport au fost demarate măsuri insuficiente orientate la depistarea cazurilor legate de droguri, fapt din care au fost pornite 3 cauze penale și întocmite 3 procese verbale în baza art. 85 Cc RM (Procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului).

            Reacţionare operativă

        În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au fost înregistrate în (R-1) - 588 sesizări cu privire la infracţiuni și în (R-2) – 4 451 alte informaţii cu privire la infracțiuni și incidente.

     În asigurarea ordinii şi securității publice, au fost depistate și întocmite la general 2 212 procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în număr de 1 962, în mărime de 1 561 175 lei, din ele fiind achitate 1 591 în suma de 604 624 lei, 371 nepercepute în sumă de 420 900, aplicate 7 avertismente și 2 348 puncte de penalizare, expediate în judecată 164 dintre care 4 au fost clasate.

       La compartimentul prevenirea infracţiunilor, au fost inspectate 545 obiecte cu valori materiale, ca rezultat au fost înaintate 298 recomandări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care favorizează comiterea infracțiunilor și delictelor contravenționale. Organizate 9 mese rotunde, 2 traininguri și sesiuni de informare, la care au participat 118 persoane. În instituţiile de învăţământ au fost desfăşurate 201 (264 - 2018) activităţi informativ-educative la care au fost sensibilizaţi 16 510 (29 809 – 2018) elevi și 3 850 (3 600 – 2018) părinți, instruiți în combaterea victimizării, înmânate 20 360 pleante informative la care pot apela la numerele de contact în situaţii de conflict sau au devenit victime.

         Măsuri specifice de prevenire:

        La compartimentul prevenirii și combaterii violenței în familie, au fost examinate 181 cazuri de violență în familie, emise 181 ordine de restricție de urgență și 6 ordonanțe de protecție emise de către instanța de judecată. La evidență au fost luate 124 persoane cu comportament violent, comparativ cu 56 - 2018. În cadrul echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, au fost efectuate - 91 intervenţii comune

         Cu referire la delicvenţa juvenilă, în vizorul Poliţiei se aflau 20 minori delicvenți,

         În adresa Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copilului au fost expediate 2 (2 - 2018) prezentări pentru aplicarea măsurilor de influenţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate. Totodată, în adresa instituţiilor de învăţământ au fost expediate 109 (39 – 2018) sesizări. Plasați în centre de plasament în regim de urgență 2 (3 - 2018) copii.

      La compartimentul prevenirii consumului de alcool și reducerii riscurilor de victimizare, în adresa Comisiilor sociale pe lângă consiliile locale de nivelul I și nivelul II au fost expediate 16 demersuri, privind ințierea procedurilor de aplicare a supravegherii medicale prin dispensarizare.

        La compartimentul supravegherii armament şi licenţe autorizate la evidență se află 912 arme din circuitul civil. Desfăşurate 729 inspectări referitor la modalitatea păstrării armelor în urma căreia au fost întocmite 76 procese-verbale contravenţionale, anulate 24 permise de port armă, ridicate 40 arme deținute legal a cărui termen de păstare a expirat. Desfășurate 27 întruniri cu posesori de arme la care au participat 184 persoane, fiind înmânate 453 pliante cu caracter informativ. Conform Hotărârii de Guvern nr.181 din 19.02.2007, în perioada de raport au fost predate benevol 2 arme.

        Siguranţa rutieră

       În perioada de referință pe teritoriul raionului Leova au fost înregistrate 108 (108 – 2018) accidente rutiere cu implicarea a 173 (143 – 2018) unități de transport, dintre care soldate cu o persoană decedată, una traumatizată și 3 ușor traumatizate. În vederea executării supravegherii tehnice au fost efectuate 36 inspectări complexe ale întreprinderilor auto și 9 controale la ieșire la rută. În rezultat, au fost ridicate plăcuțe de înmatriculare și interzisă exploatarea a 8 unități de transport și înaintate 18 prescripții privind înlăturarea lacunelor în domeniul supravegherii tehnice.

          Demarate activităţi:

     La compartimentul asigurării organizării şi constituirii sectoarelor de ,,Supraveghere de Vecinătate”, precum și în scopul eficientizării activităților la compartimentul dat în perioada de raport au fost create 15 (48 - 2018) Sectoare de supraveghere de vecinătate. Desfășurate 124 activități de informare și instruire cu liderii/membrii Sectoare de supraveghere de vecinătate, demarate de comun 15 (8 - 2018) razii.

     În scopul asigurării continuității procesului de implementare a proiectului între Asociația Obștească Bunicii Grijulii au fost selectați 26 voluntari, bunici grijulii și 8 nepoței grijulii, la care au mai aderat 11 voluntari bunici. Organizate și desfășurate 30 ședinte de instruire, 41 activități informative-educative în instituțiile de învățământ precum și 590 activități de dirijare a fluxului rutier la trecerile pietonale.

       Referitor la implementarea campaniei ,,La o cafea cu un polițist”, în perioada de raport a fost desfășurate 7 activități, la care au participat în total 98 cetățeni.

      Managementul personalului în perioada a 12 luni ale anului 2019, una din priorități a fost orientată la recrutarea și selectarea candidaţilor la serviciu. Ca rezultat a măsurilor înteprinse la compartimentul completării funcțiilor vacante în perioada vizată rămân a fi vacante 8 funcții cu statut special (ofiţeri – 4, subofiţeri – 4).

       La finele şedinţei, președintele raionului Leova, dl  Nicolae PRIȚCAN, dl Grigore MOGA, șef Direcția Generală Urmărire Penală al Inspectoratului General al Poliției, procurorul-șef al Procuraturii raionului Leova, dl Alexandru ȚURCANU, președintele judecătorii Cimișlia Gheorghe Burdujan, au venit cu un mesaj de mulţumire către efectivul IP Leova, conducerea raionului şi reprezentanților  Autorităților Publice Locale pentru prezență și colaborarea eficientă în scopul menținerii ordinei de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului prin asigurarea unui mediu cât mai sigur în localitățile raionului Leova.

 


 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 25.02.2020   
Astăzi, 25 februarie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2020   
La data de 21 februarie 2020, în incinta Consiliului raional, echipa proiectului pentru educația incluzivă, a organizat și desfășurat cea de-a 11-a ședință a grupului de lucru în cadrul proiectului „Camera cu elemente senzoriale pentru copiii cu dizabilități severe Labirintul Magic. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
La data de 17 februarie, curent, în incinta Consiliului raional, dna Monica BABUC, deputat în Parlamentul republicii Moldova a desfășurat consultare publică a proiectului de lege privind protecția drepturilor cadrelor didactice. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
La data de 20 februarie, curent, președintele raionului Leova dl Nicolae PRIȚCAN a participat la ședința de lucru convocată și condusă de președintele Republicii Moldova, cu participarea a 16 centre raionale, reprezentanți ai Autorităților Administrației Publice Locale de nivel I și II. În cadrul ședinței s-a discutat despre crearea Platformelor Industriale Multifuncționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.02.2020   
Astăzi, 17 februarie 2020, în incinta Consiliului raional, Parlamentul Republicii Moldova prin intermediul Oficiului teritorial de informare Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova a organizat și desfășurat masă rotundă cu genericul ,,Accesul persoanelor defavorizate și cu nevoi speciale din teritoriul raionului Leova la servicii sociale de calitate”, evenimentul s-a desfășurat în contextul Zilei mondiale a Justiției Sociale, care se marchează anual la data de 20 februarie. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.02.2020   
La data de 14 februarie, curent în incinta Consiliului Raional Leova, a avut loc sesiunea de instruire a Consilierilor raionali, organizată și desfășurată de către secretarul Consiliului raional, dna Elena Copoț. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2020   
La data de 15 februarie, curent, tradițional Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului Raional Leova a organizat și desfășurat Turneul raional la Volei în memoria sportivului Vladimir Rogojin, ediția 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2020   
La data de 12 februarie curent, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc întrevederea Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter MICHALKO și Ambasadoarei Republicii Federale Germane, Angela GANNINGER cu conducerea raionului Leova, în frunte cu Nicolae PRIȚCAN, președintele raionului Leova și vicepreședințiii raionului dna Rodica HASAN și dna Aliona BRICIAG. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2020   
Anul acesta, la 15 februarie, marcăm 31 de ani de la retragerea trupelor armate din Afganistan. În contextul Zilei comemorării ostașilor căzuți în războiul din Afganistan, astăzi, 13 februarie 2020, în oraşul Leova a fost desfăşurată o amplă acţiune de comemorare a eroilor căzuţi în acel război, care a luat viețile a mii de tineri ce-şi îndeplineau datoria ostăşească. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2020   
Astăzi, 30 ianuarie 2020 în incinta Consiliului raional, conducerea raionului Leova, în frunte cu președintele raionului dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului dna Rodica HASAN, primarii localităților raionului, producătorii agricoli din cadrul raionului au participat la sesiunea de informare organizată de reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu privire la posibilitățile accesării subvențiilor pentru anul 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.01.2020   
La data de 25 ianuarie 2020 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, tradițional s-a desfășurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2020   
Autoritățile publice locale, la data de 23 ianuarie curent, a participat la reuniunea Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud, la care a participat și reprezentanții raionului Leova, în frunte cu președintele raionului dl Nicolae PRIȚCAN. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2020   
La data de 21 ianuarie 2020, reprezentanții Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au desfășurat o sesiune de informare pentru aleșii locali și funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale (APL) de nivelul I și II a raionului Leova. Instruirea are drept scop consolidarea capacităților profesionale ale angajaților din toate unitățile administrativ teritoriale și falicitare procesului de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2020   
Astăzi, 24 ianuarie 2020 Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu a organizat în incinta Consiliului raional, o întrunire de lucru cu reprezentanții Autorităților Administrației Publice Locale de nivel I, specialiștii în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriilor, agenții economici, reprezentanții gospodăriilor țărănești, fermierii din raionul Leova, cu prestatorii de servicii în agricultură. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2020   
În perioada 17 ianuarie – 18 ianuarie 2020 o delegație din cadrul Consiliului Raional Leova, condusă de vicepreședintele raionului dna Rodica HASAN, din care au făcut parte și dl Nicolae CAJUC, consilier raional, primarul comunei Sarata Nouă dna Tatiana GORGOS, au desfășurat o vizită de lucru în raionul Ganțevici, Republica Belarus, la invitația președintelui raionului Ganțevici. Scopul vizitei a fost de a participa la manifestațiile oficiale cu prilejul marcării a 80 de ani de la fondarea raionului Ganțevici, organizate și desfășurate la data de 17 ianuarie curent. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2020   
Astăzi, 22 ianuarie 2020 membrii Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă s-au întrunit în cea de-a 10-a ședință de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2020   
Astăzi, 15 ianuarie 2020 se împlinesc 170 de ani de la nașterea marelui poet, prozator și jurnalist Mihai Eminescu. Supranumit „Luceafărul poeziei române” sau „poetul nepereche”, Eminescu a fost și rămâne, în mod evident, un reper fundamental al culturii noastre și un simbol etern al „geniului neînțeles”, a cărui moarte timpurie la doar 39 de ani, a rămas o legendă. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.01.2020   
Astăzi, 14 ianuarie 2020, președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN a participat la Ședința Consiliului Director al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care sa desfățurat în municipiul Chișinău Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2020   
La data de 11 ianuarie 2020 întru prevenirea incendiilor şi altor situaţii de criză, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului de Poliţie, Autoritățile Publice Locale şi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din subordinea Consiliului raional, au desfășurat măsuri de instruire a prevenirii incendiilor și intoxicațiilor cu produse de ardere în localităţile raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.01.2020   
La data de 10 ianuarie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN și vicepreședinta raionului Leova, dna Aliona BRICIAG au efectuat o vizită în cadrul Județului Vaslui, România unde au participat la manifestațiile culturale dedicate împlinirii a 545 de ani de la marea bătălie de la Podul Înalt dusă de marele voievod moldovean Ștefan cel Mare cu armata turcă. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 492

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90743   Total ieri: 351   Total azi: 64