Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Lansarea Proiectului „Cu experiența Seniorilor,vocea Ta ia amploare".
Publicat: 17.12.2019   

     La data de 13 decembrie 2019, Asociația Obștească „Parteneriat Social”  or. Leova în colaborare cu Consiliul Raional Leova în calitate de partener, a organizat și desfășurat evenimentul de lansare a proiectului „Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare”,  prin programul lansat și finanțat de UE de Dezvoltare a Societății Civile la nivel Local din Republica Moldova, Fundația germană Conrad Adenauer Stiftung. În cadrul evenimentului de lansare a proiectului a participat președintele raionului Leova, dl Nicolae Prițcan, vicepreședintele raionului Leova, dna Hasan Rodica, reprezentanți ai APL de nivelul I din patru localități: comuna Horia, comuna Topalu, comuna Ciobanu și comuna Gîrliciu, județul Constanța, România, primari ai localităților raionului Leova, reprezentanți ai Asociației IDIS Viitorul, reprezentant al MECC, scriitoarea Ana Onică, bibliotecari, membri ai Consiliului Seniorilor, voluntari, societatea civilă.

   Evenimentul a fost condus de către dna Raisa Bălan, coordonatorul proiectului, care a menționat că: ,,prin intermediul acestui proiect, A.O. „Parteneriat Social”  își propune scopul de a  încuraja și susține  800 de persoane în etate și 50 de tineri, din 5 localități (or. Leova, s. Filipeni, s. Hănăsenii Noi, s. Sîrma și com. Sărata Nouă ) ale raionului Leova, de a participa la procesul decizional raional și local.

    Președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a menționat că: ,,Consiliul Raional Leova în calitatea sa de partener al proiectului -  Salută inițiativa Asociației Obștești ,,Parteneriat Social“ de a consolida forțele comune a ,,Autorităților Publice Locale și societății civile”  în vederea promovării valorilor sociale și de a implementa cele  mai bune practici şi idei  a seniorilor prin soluţii, în implicarea societății civile în procesul decizional, de a identifica și soluționa problemelor cu care se confruntă localitățile raionului, de a promova interesele și necesitățile persoanelor în etate, dar în special a categoriilor social-vulnerabile.

     În acest context, în vederea realizării scopului menționat, întreaga echipa a proiectului și-a propus următoarele obiective:

  1. Crearea Consiliului Seniorilor din raionul Leova sub forma unui mecanism de consultare și monitorizare pentru procesul decizional raional și local.
  2. Stabilirea unui format de colaborare cu APL de nivelul I și II și ridicarea gradului de participare a persoanelor în etate la procesele decizionale cu 10 %.

     La eveniment au fost prezentați membrii Consiliului Seniorilor din localitățile implicate în proiect:

Maria Chițcatîi   – or. Leova,

Dumitru Codreanu – or. Leova,

Ion Stanciu – or. Leova,

Tudor Codreanu – or. Leova,

Valeriu Mercușev – or. Leova,

Elena Timofti – s. Hănăsenii Noi,

Maria Haruța – s. Filipeni,

Iulia Bortnic – s. Sărata Nouă,

Maria Macaria – s. Sîrma

     Implementarea proiectului a stârnit un interes și o implicare deosebită  în cele cinci localități ale raionului unde se desfășoară. Acestea au fost spuse de către Primarul orașului Leova – Alexandru Bujoreanu și primarul s. Hănăsenii  Noi- Nocolae Popa care au luat cuvântul la acest eveniment. Reprezentantul Consiliului Seniorilor- Dumitru Codreanu, a menționat  problemele cu care se confruntă localitățile și identificare problemei prioritare din localități trebuie luată de comun acord cu cetățenii și să se țină cont de opiniile Consiliului Seniorilor. Cu un schimb de experiențe în domeniul atragerii investițiilor și conlucrarea cu societatea civilă a venit și domnul primar al comunei Topalu – Stanciu Valentin. Domnul Liubomir Chiriac, reprezentantul Asociației IDIS Viitorul, a menționat rolul societății civile  în atragerea finanțărilor din exterior,  identificarea și soluționarea  multor probleme din comunități printr-un parteneriat cu APL-urile locale.

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 25.02.2020   
Astăzi, 25 februarie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2020   
La data de 21 februarie 2020, în incinta Consiliului raional, echipa proiectului pentru educația incluzivă, a organizat și desfășurat cea de-a 11-a ședință a grupului de lucru în cadrul proiectului „Camera cu elemente senzoriale pentru copiii cu dizabilități severe Labirintul Magic. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
La data de 17 februarie, curent, în incinta Consiliului raional, dna Monica BABUC, deputat în Parlamentul republicii Moldova a desfășurat consultare publică a proiectului de lege privind protecția drepturilor cadrelor didactice. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
La data de 20 februarie, curent, președintele raionului Leova dl Nicolae PRIȚCAN a participat la ședința de lucru convocată și condusă de președintele Republicii Moldova, cu participarea a 16 centre raionale, reprezentanți ai Autorităților Administrației Publice Locale de nivel I și II. În cadrul ședinței s-a discutat despre crearea Platformelor Industriale Multifuncționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.02.2020   
Astăzi, 17 februarie 2020, în incinta Consiliului raional, Parlamentul Republicii Moldova prin intermediul Oficiului teritorial de informare Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova a organizat și desfășurat masă rotundă cu genericul ,,Accesul persoanelor defavorizate și cu nevoi speciale din teritoriul raionului Leova la servicii sociale de calitate”, evenimentul s-a desfășurat în contextul Zilei mondiale a Justiției Sociale, care se marchează anual la data de 20 februarie. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.02.2020   
La data de 14 februarie, curent în incinta Consiliului Raional Leova, a avut loc sesiunea de instruire a Consilierilor raionali, organizată și desfășurată de către secretarul Consiliului raional, dna Elena Copoț. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2020   
La data de 15 februarie, curent, tradițional Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului Raional Leova a organizat și desfășurat Turneul raional la Volei în memoria sportivului Vladimir Rogojin, ediția 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2020   
La data de 12 februarie curent, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc întrevederea Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter MICHALKO și Ambasadoarei Republicii Federale Germane, Angela GANNINGER cu conducerea raionului Leova, în frunte cu Nicolae PRIȚCAN, președintele raionului Leova și vicepreședințiii raionului dna Rodica HASAN și dna Aliona BRICIAG. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2020   
Anul acesta, la 15 februarie, marcăm 31 de ani de la retragerea trupelor armate din Afganistan. În contextul Zilei comemorării ostașilor căzuți în războiul din Afganistan, astăzi, 13 februarie 2020, în oraşul Leova a fost desfăşurată o amplă acţiune de comemorare a eroilor căzuţi în acel război, care a luat viețile a mii de tineri ce-şi îndeplineau datoria ostăşească. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2020   
Astăzi, 30 ianuarie 2020 în incinta Consiliului raional, conducerea raionului Leova, în frunte cu președintele raionului dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului dna Rodica HASAN, primarii localităților raionului, producătorii agricoli din cadrul raionului au participat la sesiunea de informare organizată de reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu privire la posibilitățile accesării subvențiilor pentru anul 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.01.2020   
La data de 25 ianuarie 2020 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, tradițional s-a desfășurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2020   
Autoritățile publice locale, la data de 23 ianuarie curent, a participat la reuniunea Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud, la care a participat și reprezentanții raionului Leova, în frunte cu președintele raionului dl Nicolae PRIȚCAN. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2020   
La data de 21 ianuarie 2020, reprezentanții Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au desfășurat o sesiune de informare pentru aleșii locali și funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale (APL) de nivelul I și II a raionului Leova. Instruirea are drept scop consolidarea capacităților profesionale ale angajaților din toate unitățile administrativ teritoriale și falicitare procesului de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2020   
Astăzi, 24 ianuarie 2020 Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu a organizat în incinta Consiliului raional, o întrunire de lucru cu reprezentanții Autorităților Administrației Publice Locale de nivel I, specialiștii în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriilor, agenții economici, reprezentanții gospodăriilor țărănești, fermierii din raionul Leova, cu prestatorii de servicii în agricultură. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2020   
Astăzi, 23 ianuarie 2020, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2019, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2020   
În perioada 17 ianuarie – 18 ianuarie 2020 o delegație din cadrul Consiliului Raional Leova, condusă de vicepreședintele raionului dna Rodica HASAN, din care au făcut parte și dl Nicolae CAJUC, consilier raional, primarul comunei Sarata Nouă dna Tatiana GORGOS, au desfășurat o vizită de lucru în raionul Ganțevici, Republica Belarus, la invitația președintelui raionului Ganțevici. Scopul vizitei a fost de a participa la manifestațiile oficiale cu prilejul marcării a 80 de ani de la fondarea raionului Ganțevici, organizate și desfășurate la data de 17 ianuarie curent. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2020   
Astăzi, 22 ianuarie 2020 membrii Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă s-au întrunit în cea de-a 10-a ședință de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2020   
Astăzi, 15 ianuarie 2020 se împlinesc 170 de ani de la nașterea marelui poet, prozator și jurnalist Mihai Eminescu. Supranumit „Luceafărul poeziei române” sau „poetul nepereche”, Eminescu a fost și rămâne, în mod evident, un reper fundamental al culturii noastre și un simbol etern al „geniului neînțeles”, a cărui moarte timpurie la doar 39 de ani, a rămas o legendă. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.01.2020   
Astăzi, 14 ianuarie 2020, președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN a participat la Ședința Consiliului Director al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care sa desfățurat în municipiul Chișinău Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2020   
La data de 11 ianuarie 2020 întru prevenirea incendiilor şi altor situaţii de criză, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului de Poliţie, Autoritățile Publice Locale şi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din subordinea Consiliului raional, au desfășurat măsuri de instruire a prevenirii incendiilor și intoxicațiilor cu produse de ardere în localităţile raionului Leova. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 492

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90769   Total ieri: 351   Total azi: 90