Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ziua profesională a angajaților din Invățământ.
Publicat: 07.10.2019   

      La data 04.10.2018, în  incinta casei de cultură a orașului  Leova, s-a desfășurat festivitatea dedicată Zilei Profesionale a lucrătorului din Învățământ, organizată de Direcția Învățământ Leova, la care au fost invitate toate cadrele didactice din raionul Leova.

        Cu un mesaj de felicitare adresat profesorilor a venit dna Copoț Elena, seceretarul Consiliului raional Leova, dl Alexandru Gospodinov, șef Direcția Învățământ, dna Florea Ana, șef - adjunct Direcția Învățământ, dna Balan Raisa, președintele AO ,,Parteneriat Social” Leova și dna Ivanov Raisa, directorul L. T. ,,Lucian Blaga” or. Iargara.        

         În scenă au răsunat poezii, cântece, cuvinte de felicitare dedicate în semn de omagiu - Dascălului.

    S-au decernat diplome de merit în semn de înaltă recunoștință pentru dedicație, profesionalism și perseverență în educarea tinerei generații:

 • Președintele Republicii Moldova  a acordat diplome:
   1. Dnei Ciobanu Doina, profesor, L.T,,Mihai Eminescu" or. Leova;
   2. Dnei Croitoru Zinaida, director adjunct, LT,,Constantin Spătaru" or. Leova. 

 • Guvernul Republicii Moldova a acordat diplome:

1. Dnei Ungureanu Nina, profesor, LT,, L.Blaga", or. Iargara;

2. Dlui Gordeev Leonid, metodist Direcția Învățământ Leova.

 • Ministerului Educație Culturii și Cercetării  a acordat diplome:
  3.  Dnei Revenco Tatiana, director, gimnaziul Cupcui;
  4.  Dnei Munteanu Nina, director, gimnaziul Sîrma;
  5.  Dnei Țurcanu Ecaterina, profesor, gimnaziul Tigheci;
  6.  Dnei Arabadji Marina, învățătoare, L.T ,,Constantin Spătaru" or. Leova;
  7.  Dnei Casapu Eugenia, educator, grădinița Sîrma. 

 • Direcția Învățământ în conformitate cu ordinul nr. 173 din 02.10.2019, pentru profesionalismul dovedit în promovarea educației de calitate, a decernat cu diplome, următoarele cadre didactice:

 1. Cebotariu Olga, director adjunct, gimn.Borogani

 2. Ciobanu Tatiana, profesor de istorie, LT,,M.Viteazul,”Tomai

 3. Ciobanu Galina, învățătoare, LT,,M. Viteazul”,Tomai

 4. Popa Valeriu, profesor de educația fizică, gimn. Sărata-Nouă

 5. Bîja Liliana, învățătoare, gimn.Ceadîr

 6. Munteanu Rodica, învățătoare, LT,,M.Eminescu”,Leova

 7. Cazan Irina, profesor de informatică, LT,,M.Eminescu”,Leova  

 8. Porubin Ina , profesor de limbă engleză, LT,,L.Blaga”, Iargara

 9. Chele Ion, profesor de geografie, LT,,L.Blaga” Iargara

 10. Paiu Ioana, profesor de geografie, LT,,Gr. Vieru”, Borogani

 11. Surdu Rodica, profesor de limbă franceză,  gimn.Filipeni

 12. Guci  Galina, învățătoare, gimn. Filipeni

 13. Chirilenco Ion, profesor de matematică, gimn. Cazangic

 14. Veringă Tamara, profesor de biologie/chimie, gimn. Covurlui

 15. Cioaric Tamara, bibliotecară, gimn. Hănăsenii-Noi

 16. Buză Lidia, profesor de limba rusă, gimn.Sărățica-Nouă

 17. Tcaci Natalia, director, gimn.Sărăteni

 18. Chiriac Domnica, CDS, gimn.Tochile-Răducani

 19. Hîrtop Valentina, învățătoare, gimn.Cupcui

 20. Donoi Maria, profesor de istorie, gimn. Sîrma

 21. Guz Tatiana, învățătoare, gimn. Cneazevca

 22. Caitaz Maria, învățătoare, Școala primară, Sărata-Răzeși

 23. Postu Cristina, învățătoare, LT,,C.Spătaru”

 24. Tomșa Mihai, profesor de educația fizică, LT,,C. Spătaru”,Leova

 25. Popa Galina, professor de matematică, gimn.Tigheci

 26. Maximciuc Maria,maistru instructor, Școala Profesională

 27. Diacenco Natalia, conducător de cerc, Centrul de Creație

 28. Inculeț Maria, director, grădinița Cazangic

 29. Răileanu Zinaida, educator, grădinița Tochile-Răducani

 30. Savca Maria, educator, grădinița Borogani

 31. Teslaru Ana, director, grădinița, Orac

 32. Ursu Eleonora, educator, grădinița, Covurlui

 33. Raileanu Ion, antrenor, Școala Sportivă

         Consiliul Raional Leova în baza dispoziției președintelui raionului nr. 194 din 01.10.2019, întru executarea Dispoziţiei Preşedintelui raionului Leova nr.123  din 01.07.2019 „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2019-2020”, pentru cea mai pregătită instituţie de învăţământ către noul an de studii 2019-2020, a decernat cu diplome și premii bănești:

 • LT,,Lucian Blaga,, or. Iargara – 3500 lei;

 • Gradiniţa s. Tomai - 3000 lei.

     Locul I

 • Gimnaziul  s. Filipeni – 3000 lei;

 • Grădiniţa  s. Borogani – 2500 lei.

      Locul II

 • Gimnaziul s. Ceadîr – 2500 lei;

 • Grădiniţa  nr.1 s. Filipeni – 2000 lei.

            Locul III

 • Gimnaziul s.  Cupcui – 2000 lei;

 • Grădiniţa s.  Hănăsenii Noi şi  Grădiniţa s. Sîrma – 1500 lei.

    Pentru aportul considerabil al administraţiilor instituţiilor şi colectivelor pedagogice, buna conlucrare şi implicare a comunităţii şi Administraţiei Publice Locale în pregătirea instituţiilor sau decernat cu Diploma Consiliului Raional  şi premiu bănesc următoarele instituţii:

 1. L.T.,,C.Spătaru” -800 lei

 2. L.T ,,M.Eminescu” -800 lei

 3. L.T,,M.Viteazul,, Tomai -800 lei 

 4. Gimnaziul Tigheci-800 lei

 5. Gimnaziul Cazangic-800 lei

 6. Gimnaziul Tochile Răducani-800 lei

 7. Gimnaziul Sărăteni-700 lei

 8. Gimnaziul Borogani-700 lei

 9. Gimnaziul Covurlui-700 lei

 10. Grădiniţa Nr.1 Leova- 500 lei

 11. Grădiniţa Ceadîr - 500 lei

 12. Grădinița Sărata Nouă  - 500 lei

 13. Grădiniţa Nr.2 Tigheci - 500 lei

 14.  Grădiniţa Baiuş- 500 lei

 15. Grădiniţa   Nr.2 Filipeni - 500 lei

 16. Grădiniţa Orac – 500 lei

 17. Grădiniţa Cazangic- 500 lei.  

       
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 30.06.2020   
În ultuma duminică a lunii curente - 28 iunie 2020, toată țara a sărbătorit Ziua Națională a Portului Popular. Costumul popular, zis și tradițional, dintotdeauna a fost și este un mijloc de comunicare, pentru a transmite în mod elocvent mesaje de mare încărcătură semorfică. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
Astăzi, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu Matei” din orașul Leova, a fost lansată expoziția de fotografii cu genericul „Expoziție offline despre mediul online, sau cum putem preveni abuzul sexual onaine față de copii” dedicată Zilei europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, marcată anual la data de 18 noiembrie. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
În conformitate cu prevederile Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, Dispoziția președintelui raionului nr.114 din 15 iunie 2020 ,,Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Raional” și în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 25 iunie 2020 Consiliul Raional Leova sa convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
La data de 23 iunie, curent, cu prilejul zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual la data de 23 iunie, Consiliul Raional Leova a organizat un eveniment festiv, la care a participat președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședinții raionului, dna Aliona BRICIAG, dna Rodica HASAN, reprezentanţi ai subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional și șef-adjunct al Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, dna Tatiana PANFILI. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2020   
La data de 22 iunie, curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională pentru Situații Excepționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2020   
An de an, în a treia duminica a lunii iunie marcăm ,,Ziua profesională a Lucrătorului Medical și a Farmacistului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
În dimineața zilei de astăzi, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan, vicepreședintele raionului, dna Aliona Briciag, secretarul Consiliului raional, dna Elena Copoț, aparatul președintelui raionului și direcțiile din subordinea Consiliului raional, au depus flori la bustul marelui poet al literaturii noastre, Mihai Eminescu, pentru a-i aduce un omagiu cu prilejul celor 131 de ani de la trecerea în neființă. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
La data de 04 iunie curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2020   
La data de 28 mai, curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică și Comisia raională pentru Situații Excepționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2020   
La data de 29 mai 2020, în vederea soluționării problemelor existente și pentru a facilita procesul de implementare a proiectelor, membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova”, s-au întrunit online într-o ședință lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2020   
La data de 21 mai 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică. La ședință au fost invitați șefii Centrelor de Sănătate din subordinea Consiliului raional și primarii localităților raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2020   
Astăzi, 22 mai 2020, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat deschiderea ofertelor în cadrul licitațiiilor internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor de asigurare cu infrastructură de apă și canalizare, cu finanțare din sursele Uniunii Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.05.2020   
La data de 18 mai 2020, președintele raionului dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova. Membrii comisiilor au examinat efectele măsurilor întreprinse asupra procesului de răspândire a epidemiei în raionul Leova, situația privind răspândirea infecției COVID-19 în raion, Hotărârile nr.10 și nr.11din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2020   
Astăzi, președintele raionului Leova, dl Nicolae Prițcan a participat la ședință de lucru prezidată de Premierul Ion Chicu. La ședință au participat președinții raioanelor Republicii Moldova. Scopul ședinței a fost examinarea evoluției situației epidemiologice în raioanele țării, impactul economic al restricțiilor impuse pentru a preveni răspândirea infecției, efectele secetei hidrologice. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2020   
La data de 18 mai 2020 compozitorul și interpretul Petre Teodorovici ar fi împlinit 70 de ani, cu acest prilej în orașul Leova a fost organizată depunere de flori la basorelieful fraților Teodorovici. La eveniment a participat conducerea raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2020   
Inspectoratul General al Poliției (IGP) implementează în prezent “Strategia de dezvoltare a Poliției 2016-2020”. Pentru realizarea acesteia, în 2017 Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Uniunea Europeană acordul de finanțare „Suport pentru reforma Poliției”. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.05.2020   
Astăzi, președintele raionului dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.05.2020   
La data de 09 mai 2020, Republica Moldova a comemorat cea de-a 75-a aniversare a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2020   
La data de 06 mai 2020, dna Rodica HASAN, vicepreședintele raionului și dl Nicolae TOMȘA, șeful Direcției Agricultură Relații Funciare și Mediu au participat la o ședință on-line organizată de Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Ion PERJU, cu responsabilii direcțiilor agricole raionale, pentru a discuta despre situația suprafețelor și culturilor agricole, după precipitațiile meteo înregistrate săptămâna trecută, inclusiv, în contextul condițiilor meteorologice înregistrate în anul curent, în special seceta hidrologică urmată de înghețuri și ploi cu grindină. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2020   
Astăzi, 06 mai 2020, dl Nicolae Prițcan, președintele raionului a convocat ședința de lucru a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică și a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale în format restrâns Citeşte mai mult...

1 - 20 din 532

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90819   Total ieri: 208   Total azi: 140