Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Vizita de studiu a reprezentanților APL de nivel I și II, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC în județul Satu Mare, România
Publicat: 25.07.2018   

         Reprezentanții Administrației Publice Locale din raioanele Leova și Cahul, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC din cele două raioane, au efectuat o  vizită de studiu în județul Satu Mare, România (16-21 iulie 2018), scopul vizitei  fiind preluarea medelului de bună practică și schimbul de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului  ,,Aprovizionare cu Apă și Canalizare”. Vizita a fost susținută și organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și cu suportul logistic al S.C „Apaserv” Satu Mare.

    Pa parcursul vizitei membrii delegației, s-au întâlnit cu reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” Satu Mare, cu administrația publică locală a municipiului Carei și a orașului Tășnad. De asemenea, au efectuat vizite la stația de tratare a apei potabile din comuna Doba. La întrunirile care au avut loc, reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” le-a vorbit participanților despre serviciile de alimentare cu apă și canalizare în județul Satu Mare în baza exemplului municipiului Carei; care este scopul contractului de delegare a gestiunii serviciilor AAC; evoluția serviciilor AAC în municipiul Carei; precum și despre metodele de abordare în reducerea pierderilor.

      Delegația a participat la întruniri cu reprezentanții Primăriei Municipiului și a Consiliului Județean Satu Mare în care a fost votată accederea la ADI în calitate de membru a două noi localități, totodată au putut asista la felul în care decurge o ședință a ADI Apă-Canal, explicându-li-se , că materialele dezbătute au fost trimise membrilor consiliului, care le-au putut citi și chear dezbate înainte de ședință. De asemenea, reprezentanții de la S.C. „Apaserv” și de la ADI au făcut o prezentare despre evoluția regionalizării serviciilor AAC și cadrul instituțional, metode de reducere a pierderilor de apă, dar și despre provocările și problemele cu care s-a confruntat operatorul regional din județul Satu Mare.

Csaba Pataki, președintele Consiliului Județean Satu Mare către delegația Republicii Moldova: „Implementați și folosiți tehnologii noi, chiar dacă vă vor costa mai mult la faza incipientă. Ulterior însă, la mentenanță, veți avea doar de câștigat și nu veți avea cheltuieli mari care să vă distrugă ca și organizație”.
         Membrii delegației în ultima zi a vizitei de studiu au mers în Ungaria, unde au  vizitat două localități: Nyírbátor și Nyíregyháza, întâlnindu-se cu reprezentanții operatorului regional AAC „Nyírségvíz”, făcând cunoștință cu procesul de regionalizare a serviciilor AAC în Ungaria, tarifele în domeniu AAC și alte detalii, ca de exemplu:

  • În Ungaria 100% din populație are acces la apă și rețele de apă potabilă, iar peste 90% din toate gospodăriile sunt conectate și la serviciile de canalizare.
    -Există 41 de operatori regionali de ACC, iar „Nyírségvíz” e al 9-ea ca mărime. Acesta din urmă are în gestiune 41 localități, peste 150 mii utilizatori, 37 uzine de tratare a apei, 33 stații de epurare, peste 2580 km de rețea de apă, 2100 km de rețea de canalizare și 1700 stații de pompare.

Attila Németh, viceprimarul orașului Nyírbátor: „Zece ani în urmă, în 2007 am delegat activitatea ce ține de aprovizionare cu apă și canalizare către operatorul regional. Și acum cred că a fost cel mai bun lucru care l-a făcut primăria în acest sens, pentru că de aceste servicii trebuie să se ocupe oamenii din domeniu și cei calificați”.

Eugen Mutaf, primarul or.  Iargara, raionul Leova„Experiența pe care am acumulat-o în această deplasare ne dă speranțe că proiectul care este în curs de implementare și care este finanțat de Guvernul Germaniei ne va facilita comunicarea și procedura de delegare a serviciilor AAC de la primăria Iargara către operatorul S.A. „Apă-Canal” Leova”.

Condrea Ilie, șef Direcția Economie , Dezvoltarea Teritoriului și  Atragerea Investițiilor:         Unica sursă de apă potabilă de calitate a raionului Leova este  apa din rîul Prut, deoarece conform rezultatului expertizilor efectuate după conținutul chimic și nivelul de poluare, apele din fântânile artiziene și fântânile de mină a raionului Leova  nu corespund standardelor ,,Apă de băut”.

         Pe parcursul ultimilor ani de către APL de nivelul I și II, cu susținerea financiară a Fondului Ecologic Național, contribuția localităților,  finanțării de către Fondul de Dezvoltare Regională și suportul financiar al Guvernului Federal al Germaniei ghidați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenția de Dezvoltare Regională  Sud (ADR), s-a elaborat ,,Strategia de alimentare cu apă și canalizare a raionului Leova”, astfel fiind construite apeducte magistrale spre localitățile raionului și rețele de apeduct în interiorul localităților.

      Se construiesc rețele de apeduct magistrale:  Leova-Hănăsenii Noi; Leova-Filipeni-Romanovca; Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Sărata Răzeși-Tomai. Sunt construite rețele de apeduct în interiorul localităților: Sarata Nouă, Bulgărica, Sărățica Veche, Sărăteni, Beștemac și or. Leova. Se construiesc rețele de apeduct în satele: Sărata Răzeși, Cneazevca, Tomaiul Nou, Sărățica Nouă, Borogani, Vozniseni, Troian, Troița, Tigheci, Hănăsenii Noi.

      Au fost înaintate proiecte și cereri de finanțare  pentru construcția apeductelor magistrale: R-34-Seliște; or. Iargara – Borogani cu conectarea s. Meșeni; or. Iargara-Tigheci cu conectarea s. Cuporani. Se elaborează documentația de proiect și sunt identificate surse financiare pentru construcția rețeleleor de apeduct în localitățile: Cupcui, Romanovca, Filipeni, Iargara, iar în or. Leova inclusiv și construcția rețelelor de canalizare.

         Cu finanțare de la Guvernul Federal al Germaniei , FNDR și Consiliul Raional Leova în prezent se execută lucrări de construcție a apeductului magistral Leova – Iargara, lucrări care urmează a fi finalizate la finele anului 2018.

     Din cele indicate se vede că în raionul Leova sunt investite surse financiare considerabile. Ca urmare a acestor investiții în diferite localități apar rețele diferite, edificii, echipament. Atfel că, la investitori, donatori apare întrebarea – cine va gestiona aceste rețele? Au oare localitățile specialiști, ingineri, muncitori calificați, echipament și tehnică de deservire pentru a asigura  durabilitatea  investițiilor, ori aceste  rând pe rând vor ieși din funcție din lipsa celor menționate, ori poate e necesar de constituit un  operator regional constituit în urma asocierii deținătorilor de rețele de apeduct și canalizare?

     Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, GIZ a organizat în perioada 15.07.2018-21.07.2018 o vizită de studiu  a reprezentanților APL de nivel I și II, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor  AAC din r. Leova și Cahul, în județul Satul Mare, România,  județ  care are o vastă experiență în asocierea utilizatorilor de apă și canalizare.

     Gazdele ne-au informat despre efectele pozitive a regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, printre acestea fiind:

  1. Echipă managerială bine instruită;

  2. Cadre muncitorești instruite și cu experiență;

  3. Dotări cu mașini, mecanisme și echipamentul necesar;

  4. Capacitate sporită de atragere și valorificare a investițiilor în domeniul AAC.

În baza celor relatate, datorită experienței acumulate urmează ca în teritoriul r. Leova să fie întreprinse acțiuni privind asocierea tuturor deținătorilor de rețele AAC, în vederea constituirii unui operator regional.

        

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

 

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 18.03.2019   
La data de 17 martie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova, s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Festivalului Regional al Orchestrelor de Muzică Populară a Școlilor de Muzică și Arte în memoria rapsodului băștinaș Vasile MIȘCOI. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2019   
La data de 15 martie 2019, în incinta Consiliului Raional Leova, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova a desfășurat ședința ordinară al Serviciului Asistență Socială Comunitară cu participarea asistenților sociali comunitari din localitățile raionului Leova și Specialiștiii CCF Moldova (Copil – Comunitate – Familie). Citeşte mai mult...
Publicat: 14.03.2019   
La data de 13 martie, la sediul Consiliului Județean Vaslui s-a desfășurat ședința Consiliului Director al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în cadrul căreia a participat și președintele raionului Leova, dl Ion Gudumac. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2019   
La data de 10 martie 2019, în incinta sălii sportive al Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or. Leova, a avut loc Campionatul raional la Volei, ediția 2019, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova din subordinea Consiliului Raional Leova, la care au participat opt echipe: Leova 1, Sarata Răzesi, Tomai, Leova 2, Colibabovca, Leova 3, Tomaiul Nou, Cupcui. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.03.2019   
La data de 6 martie 2019 la inițiativa AO ,,Forța Susținerii,, și prin dispoziția președintelui raionului s-a desfășurat prima ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă (GLpEI). Constituirea GLpEI a reeșit din necesitatea stringentă de a consolida rolul actorilor- cheie în procesul de dezvoltare a educației incluzive, de a dezvolta serviciile și de a promova practicile de incluziune educațională la nivel local pentru copiii cu dizabilități severe. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2019   
La data de 2 Martie 2019 se împlinesc 27 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru din anul 1992. Cu această ocazie în oraşul Leova la data de 1 Martie în memoria ostaşilor căzuţi în luptele pentru apărarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, a avut loc acţiune de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2019   
Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova", s-au întrunit la data de 22.02.2018 în ședință pentru a face un bilanț al activităților realizate și a trasa sarcini de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2019   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 21.02.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2019   
La data de 22 februarie 2019, în cadrul Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. În cadrul ședinței au fost prezenți: vicepreședintele raionului, dl Eujenii BURAGA; reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Leova; șefii Centrelor de Sănătate din raion; reprezentanți ai direcțiilor din subordinea Consiliului raional și serviciilor din teritoriu. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.02.2019   
La data de 17 februarie, sala sportivă a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Leova s-a desfășurat Turneul Regional la Volei în memoria regretatului sportiv Vladimir Rogojin, organizat de Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Asociația Obștească a veteranilor și pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2019   
La data de 15 februarie 2019 se implinesc 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie la 13 februarie în oraşul Leova, în memoria ostaşilor căzuţi, a avut loc acţiunea de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 1 februarie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, pentru cei care susțin tânăra generaţie să păşească pe drumul formării – educatori, învăţători şi profesori, s-a desfăşurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 5 februarie 2019, în încinta Consiliului raional Leova s-a desfășurat Concursul de atribuire a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători din raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2019   
La data de 30 ianuarie 2019, a avut loc ședința comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2019   
La data de 29.01.2019, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.01.2019   
La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, în incinta Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” din or. Leova cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, s-a desfășurat GALA PREMIILOR Concursului raional ,,Cel mai bun lucrător din domeniul culturii - 2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova, au depus flori la bustul Marelui poet Mihai Eminescu. S-au marcat 169 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei Românești. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015, la data de 20.12.2018, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 398

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90713   Total ieri: 220   Total azi: 34