Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Întâlnirea Prim-ministrului Pavel Filip și echipei Guvernamentale cu APL și cetățenii raionului Leova.
Publicat: 16.07.2018   

     Determinarea autorităților publice centrale de a se implica activ în soluționarea problemelor din localitățile Republicii a fost reconfirmată  la data de 13.07.2018, în cadrul vizitei Prim-ministrului dl Pavel Filip și a membrilor Cabinetului de miniștri în raionul Leova. Întâlnirea comună dintre echipa guvernamentală și reprezentații APL de nivelul I și II, serviciilor desconcentrate și cetățenii din raionul Leova a avut loc în baza unui schimb de opinii deschise și constructive.

        Președintele raionului Leova dl Ion Gudumac a trecut în revistă o mica descriere a raionului pe domenii separate : agricultură, învățămînt, culturală și domeniul social, dar a și informat despre problemele cele mai stringente ale raionului.

       Premierul dl Pavel Filip a menționat că în cadrul întâlnirii de astăzi ține să afle din primă sursă despre problemele, pe care le au oamenii din raion, pentru a identifica în comun posibilitățile de soluționare a lor. Aceasta este  poziția Guvernului: ne concentrăm pe probleme, să vorbim despre ele și să identificăm soluții”, a spus premierul. Pavel Filip a trecut în revistă principalele reforme ale Guvernului orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, asigurarea stabilității financiare și reformele în domeniul social, s-a referit și la măsurile luate pentru asigurarea securității frontierelor, prin instituirea controlului comun, inclusiv pe segmentul transnistrean, precum și la asigurarea securității energetice

       Premierul a mai precizat că prin intermediul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, în raionul Leova vor fi reabilitați peste 22 km de drum, cu o valoare totală a lucrărilor de peste 36 milioane de lei.

Președintele raionului a abordat problemele cu care se confruntă APL/ cetățenii:

-  construcția podului peste răul Prut în regiunea or. Leova (MD) și s. Bumbăta (RO) ca prioritare în lista proiectelor economice bilaterale Moldova – România prin inițierea unei hotărâri de Guvern comune.   Pavel Filip a menționat că acest subiect va fi discutat la ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București, care va avea loc în timpul apropiat;

-  necesitatea stringentă de reparare în asfalt a drumului regional G99 Leova-Leușeni, care leagă două raioane și două regiuni de dezvoltare cu punctul de trecere a frontierii Leușeni-Albița. Premierul a solicitat includerea acestuia în lista de drumuri prioritare care urmează a fi reconstruite;

-  deservirea necalitativă a rutelor transportului de călători de către agentul economic SA BTA 25;

- instituirea și construcţia   unei  Piețe Agro- Industriale regionale engros  cu capital preponderent al statului  (după modelul polonez), crearea condițiilor optime de depozitare, prelucrare, marketing  și export a produselor din fitotehnie a raionului care  în mediu   e de peste 500 mln. lei anual;

-  subvenționarea anumitor  ramuri sau produse alimentare de interes strategic național;

-  urgentarea trecerii la subvenționarea  per suprafață de teren în volum de 50 % din fondul  național  de subvenționare;

-  protejarea pieței interne  pentru  susținerea producătorului autohton (excesul de produse alimentare din Ucraina, Turcia, România ș.a.);

-  lipsă acută de cadre didactice mai mult ca atât din cele existente peste 30% sunt de vărstă pensionară ; școli mici cu număr mic de copii în clase; cheltuieli nejustificate pentru întreținerea spațiilor școlare neutilizate; impunerea necesității optimizării și restructurării rețelei instituțiilor școlare; deseori se atestă o politizare excesivă în luarea deciziilor de optimizare a instituțiilor de învățămănt;

-  lipsa cadrelor medicale în instituțiile  din raion în proporție de aproximativ 45%, imposibilitatea fondatorului de a planifica surse financiare bugetare pentru întreținerea instituțiilor medicale.

     În cadrul discuțiilor, reprezentanții autorităților locale și cetățenii au mai abordat și alte  probleme, la unele din ele s-a răspuns la moment, la altele urmează să se lucreze și mai apoi se va veni cu soluții.

     Prim-ministrul Pavel Filip, alături de conducătorii instituțiilor ce țin de domeniul  economic  au avut și o întrevedere cu oamenii de afaceri din raionul Leova.

     În debutul întâlnirii Premierul a menţionat despre măsurile deja întreprinse de Guvern în domeniul mediului economic - instituirea moratoriului pe controale, reducerea instituţiilor cu funcţii de control şi a numărului actelor permisive de la 416 la circa 150, dintre care 29 sunt eliberate în cadrul Ghişeului unic, lansat recent. „Este important ca aceste acte să fie oferite în condiţii confortabile, actele vor fi eliberate agenţilor economici la prezentarea unui singur act - buletinul de identitate”, a spus prim-ministrul.

     Totodată, a fost aprobată politica bugetar-fiscală pe o perioadă de trei ani şi a fost perfecţionat Codul muncii. Iar pentru susţinerea tinerilor care lansează afaceri în agricultură vor fi acordate subvenții în avans, anul acesta fiind alocate 45 milioane de lei.

    În cadrul discuţiilor agenţii economici din teritoriu au sesizat autorităţile despre dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea lor. Astfel, au fost menţionate: lipsa pieţei interne de desfacere pentru produsele agricole; probleme la curățarea terenurilor agricole neprelucrate; impozitarea excesivă la importul de tehnică agricolă performantă; deficienţe în accesarea granturilor europene; dar şi pierderile înregistrate în urma deconectării agenţilor economici de la energia electrică; acordarea subvențiilor ș.a. Agenții economici din teritoriu au propus: micșorarea procentului la impozitul pe venit; modificarea regulamentului de subvenționare, inclusiv operarea modificărilor de acordare a subvențiilor producătorilor agricoli care cultivă legume în solare cu bază de carcasă lemnoasă; simplificarea procedurii sau a pachetului de documente pentru agenții economici care au mai benificiat de subvenții și care au înregistrate dosare la subvenționare în cadrul Agenției Intervenții și Plăți în Agricultură.

      În cadrul vizitei în raionul Leova, premierul Pavel Filip a vizitat și șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara, care va aproviziona cu apă 28 de localități. Proiectul, în valoare de circa 61 milioane de lei, va contribui la modernizarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, la prevenirea poluării mediului și la reducerea riscurilor pentru sănătatea populației. Imediat după finalizarea construcției, la apeductul magistral va fi conectată localitatea Iargara, care are circa patru mii de locuitori, iar la cea de-a doua etapă, din surse alocate de către UE, la apeduct vor fi conectate satele Filipeni, Romanovca și Cupcui. Conectarea tuturor localităților este planifică pentru sfârșitul anului 2020.

   Proiectul de construcție a apeductului Leova-Iargara este realizat cu suportul financiar al Guvernului Germaniei, al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cu implicarea Consiliului raional Leova. În total, de acces la servicii moderne de alimentare cu apă vor beneficia circa 20 de mii de locuitori din sudul Republicii Moldova.

     În urma discuțiilor duse cu APL, cetățenii, agenții economici Prim-ministrul, dl Pavel Filip a subliniat că Guvernul va analiza fiecare caz în parte, pentru a putea interveni eficient şi a identifica soluțiile optime, în strânsă conlucrare cu administrația locală, iar propunerile constructive expuse de către antreprenori vor fi evaluate, inclusiv pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, pentru elaborarea inițiativelor care ar soluţiona problemele sesizate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 18.03.2019   
La data de 17 martie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova, s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Festivalului Regional al Orchestrelor de Muzică Populară a Școlilor de Muzică și Arte în memoria rapsodului băștinaș Vasile MIȘCOI. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2019   
La data de 15 martie 2019, în incinta Consiliului Raional Leova, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova a desfășurat ședința ordinară al Serviciului Asistență Socială Comunitară cu participarea asistenților sociali comunitari din localitățile raionului Leova și Specialiștiii CCF Moldova (Copil – Comunitate – Familie). Citeşte mai mult...
Publicat: 14.03.2019   
La data de 13 martie, la sediul Consiliului Județean Vaslui s-a desfășurat ședința Consiliului Director al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în cadrul căreia a participat și președintele raionului Leova, dl Ion Gudumac. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2019   
La data de 10 martie 2019, în incinta sălii sportive al Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or. Leova, a avut loc Campionatul raional la Volei, ediția 2019, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova din subordinea Consiliului Raional Leova, la care au participat opt echipe: Leova 1, Sarata Răzesi, Tomai, Leova 2, Colibabovca, Leova 3, Tomaiul Nou, Cupcui. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.03.2019   
La data de 6 martie 2019 la inițiativa AO ,,Forța Susținerii,, și prin dispoziția președintelui raionului s-a desfășurat prima ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă (GLpEI). Constituirea GLpEI a reeșit din necesitatea stringentă de a consolida rolul actorilor- cheie în procesul de dezvoltare a educației incluzive, de a dezvolta serviciile și de a promova practicile de incluziune educațională la nivel local pentru copiii cu dizabilități severe. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2019   
La data de 2 Martie 2019 se împlinesc 27 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru din anul 1992. Cu această ocazie în oraşul Leova la data de 1 Martie în memoria ostaşilor căzuţi în luptele pentru apărarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, a avut loc acţiune de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2019   
Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova", s-au întrunit la data de 22.02.2018 în ședință pentru a face un bilanț al activităților realizate și a trasa sarcini de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2019   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 21.02.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2019   
La data de 22 februarie 2019, în cadrul Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. În cadrul ședinței au fost prezenți: vicepreședintele raionului, dl Eujenii BURAGA; reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Leova; șefii Centrelor de Sănătate din raion; reprezentanți ai direcțiilor din subordinea Consiliului raional și serviciilor din teritoriu. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.02.2019   
La data de 17 februarie, sala sportivă a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Leova s-a desfășurat Turneul Regional la Volei în memoria regretatului sportiv Vladimir Rogojin, organizat de Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Asociația Obștească a veteranilor și pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2019   
La data de 15 februarie 2019 se implinesc 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie la 13 februarie în oraşul Leova, în memoria ostaşilor căzuţi, a avut loc acţiunea de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 1 februarie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, pentru cei care susțin tânăra generaţie să păşească pe drumul formării – educatori, învăţători şi profesori, s-a desfăşurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 5 februarie 2019, în încinta Consiliului raional Leova s-a desfășurat Concursul de atribuire a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători din raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2019   
La data de 30 ianuarie 2019, a avut loc ședința comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2019   
La data de 29.01.2019, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.01.2019   
La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, în incinta Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” din or. Leova cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, s-a desfășurat GALA PREMIILOR Concursului raional ,,Cel mai bun lucrător din domeniul culturii - 2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova, au depus flori la bustul Marelui poet Mihai Eminescu. S-au marcat 169 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei Românești. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015, la data de 20.12.2018, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 398

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90713   Total ieri: 220   Total azi: 34