Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”.
Publicat: 02.07.2018   

         În Republica Moldova sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii este considerat „Coloana vertebrală a economiei” ori „Catalizatorul creșterii economice a țării”  din care considerent de mai mulți ani se acordă o atenție deosebită susținerii și dezvoltării acestui sector. Au fost adoptate un șir de Legi și Hotărîri de Guvernul Republicii Moldova în această privință, printre acestea fiind:

 1. A fost aprobată Legea nr. 179 din 21.07.2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii”.
 2. A fost adoptată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.03.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii” cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.1279 din 25.11.2016.
 3. S-a instituit Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, menirea căreia este susținerea dezvoltării Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
 4. S-au creat incubatoare de afaceri.

La rîndul său și Consiliul raional Leova întreprinde un șir de măsuri și acțiuni menite să contribuie la susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, printre acestea fiind:

 • Prin Decizia Consiliului raional Leova Nr. 2.4 din 21.04.2015 a fost constituit Fondul pentru susținerea antreprenoriatului și dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
 • A fost adoptată Decizia Nr. 1.7 din 15.02.2018 privind Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului  „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.
 • Prin Decizia Nr. 3.8 din 17.05.2018 a fost aprobat „Planul de acțiuni pentru anii 2014-2020 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii”.
 • În fiecare an Consiliul raional Leova achită cheltuielile de închiriere a spațiului pentru agenții economici din raion participanți la expoziția „Fabricat în Moldova” și acoperă cheltuielile de transport.
 • Anul acesta Consiliul raional Leova a fost co-organizator a Forumului Internațional de Afaceri din Cahul, achitînd cheltuielile de participre și transport a agenților economici participanți la acest eveniment în sumă de 15.000 lei.
 •  Anual organizează Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” din raional Leova.

     Și în acest an, de către Consiliul raional Leova a fost organizat Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii al anului 2017” din raionul Leova.  

        Din cele 10 nominalizații anunțate pentru concurs, agenții economici au participat doar la 7 nominații .

Au depus cereri de participare pentru concursul raional „Cel mai bun antreprenor a anului 2017” – 16 agenți economici.

Comisia raională a selectat învingătorii concursului după următoarele criterii:

 • Creșterea numărului angajaților în perioada supusă analizei comparative cu anul 2016.
 • Salariul mediu lunar a unui salariat.
 • Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, şi/sau al produselor comercializate.
 • Volumul vînzărilor.
 • Profitul și pierderea netă.
 • Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat.
 • Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 • Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate.

În urma evaluării au fost desemnați 13 învingători.

       La data de 29.06.2018, în cadrul Restaurantului „Prut” din or.Leova, Consiliul raional Leova, a desfășurat totalizarea Concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii al ajnului 2017” din raionul Leova.

       La eveniment  au participat:

 • Conducerea Raionului Leova.
 • Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Hâncești.
 • Șefii Direcțiilor și Secțiilor subordonate Consiliului raional Leova.
 • Agenții economici participanți la Concursul raional.
 • Membrii comisiei raionale de concurs.
 • Agenți economici din diferite domenii de activitate din raionul Leova.

În cadrul acestui eveniment au fost premiați participanții Concursului raional, după cum urmează:

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor în sfera de producție”:

 1. Locul I – a fost  acordat agentului economic  „Ansivi-Lux” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Vitalie Buimestru i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II -  a fost  acordat agentului economic „Izoterm Service” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Ruslan Diacenco  i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic  G.Ț. „Capmaru Iurie Ghenadie”.

Conducătorului întreprinderii Domnului Iurie Capmaru i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost  acordat agentului economic Î.I. „Prițcan Olga”.

Conducătorului întreprinderii Doamnei Olga Prițcan i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”:

 1. Locul I -  a fost  acordat Domnului Baran Ștefan.

Domnului Ștefan Baran i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei

 1. Locul II – a fost  acordat agentului economic „Connection Technology” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Igor Lupu i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 1. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii” i s-a  acordat Doamnei Elena Sârbu, Conducătorul întreprinderii: „Oledis - Rapid” S.R.L.
 2. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii” i s-a acordat Domnului Ruslan Diacenco, Conducătorul întreprinderii: „Izoterm Service” S.R.L.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor – exportator”:

 1. Locul I – a fost  acordat agentului economic „AmeldarMG” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Mihail Gonța i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

2. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor - exportator” i s-a acordat Doamnei Ana Mișcenco, Conducătorul:  Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor – inovator”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic „Fruct – Agroprut ” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Ion Barancean i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost acordat agentului economic CAP „Lorex Agro”.

Conducătorului întreprinderii Domnului Nicolae Tomșa i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 

Nominalizarea: „Cel mai tînăr antreprenor”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic G.Ț. „Gheorghiu Iurie Iurie”.

Conducătorului întreprinderii Domnului Iurie Gheorghiu i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost acordat agentului economic „Ansivi Lux” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Vitalie Buimestru i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 1. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai tînăr antreprenor” i s-a acordat Domnului Gheorghe Moisa, Conducătorul întreprinderii: G.Ț. „Moisa Gheorghe Emilian”.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor-femeie”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic  G.Ț. „Cașu Stepanida Ion”.

Conducătorului întreprinderii Doamnei Stepanida Cașu i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost acordat agentului economic „Gumagro & Co” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Doamnei Ala Gumanița i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 1. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor - femeie” i s-a acordat Doamnei Rodica Șestacovschi, Conducătorul întreprinderii: „Andrearoza” S.R.L.

 

Rezultatele concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, vor fi prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru petrecerea și organizarea la nivel național a Concursului republican „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 20.09.2018   
În conformitate cu prevederile art.45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 20.09.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2018   
În cadrul campaniei de salubrizare "Hai Moldova", specialiștii din cadrul Aparatului Președintelui și Direcțiilor Consiliului Raional Leova de comun cu serviciile teritoriale au participat la acțiuni de salubrizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.08.2018   
La data de 27 august 2018 Republica Moldova a celebrat 27 de ani de Independență. Cu această ocazie, s-au desfășurat mai multe evenimente. Raionul Leova au fost vizitat de delegații din Republica Belarus și orașul Boldești Scăeni, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita locuitorii raionului la evenimentele consacrate consemnării a 27 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita toți locuitorii raionului Leova la evenimentul consacrat ,,Ziua Limbii Noastre". Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2018   
Reprezentanții Administrației Publice Locale din raioanele Leova și Cahul, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC din cele două raioane, au efectuat o vizită de studiu în județul Satu Mare, România (16-21 iulie 2018), scopul vizitei fiind preluarea medelului de bună practică și schimbul de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului ,,Aprovizionare cu Apă și Canalizare”. Vizita a fost susținută și organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și cu suportul logistic al S.C „Apaserv” Satu Mare. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.07.2018   
Asociația „MOTIVAȚIE” din Republica Moldova, în cadrul proiectului “Tinerii cu și fără dizabilități participă activ în viața comunitară și luare a deciziilor şi promovarea dezvoltării unui cadru legal pentru antreprenoriat social”, invită reprezentanții ONG-urilor regionale, pentru a participa la programul de training în Antreprenoriat Social. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.07.2018   
Determinarea autorităților publice centrale de a se implica activ în soluționarea problemelor din localitățile Republicii a fost reconfirmată la data de 13.07.2018, în cadrul vizitei Prim-ministrului dl Pavel Filip și a membrilor Cabinetului de miniștri în raionul Leova. Întâlnirea comună dintre echipa guvernamentală și reprezentații APL de nivelul I și II, serviciilor desconcentrate și cetățenii din raionul Leova a avut loc în baza unui schimb de opinii deschise și constructive. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.07.2018   
La data de 13 iulie 2018, Prim-ministrul Republicii Moldova dl Pavel Filip și echipa Guvernamentală va întreprinde o vizită de lucru în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.07.2018   
La data de 2 iulie 2018 s-au marcat 514 ani de la trecerea în neființă Domnitorului Moldovei - Ștefan cel Mare și Sfînt. La eveniment au participat reprezentanţii Consiliului raional Leova, Primăria orașului Leova, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.06.2018   
La data de 23 iunie, marcăm Ziua profesională a funcţionarului public. Cu această ocazie, la data de 22 iunie 2018, în ajunul sărbătorii, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 6 aprilie 2012, a fost celebrată “Ziua Funcţionarului Public” organizată de Consiliul Raional Leova în colaborare cu Asociaţia Sindicală Teritorială Leova a Federaţiei SINDASP. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2018   
Multstimați colegi! Cu ocazia Zilei Funcţionarului Public, am deosebita plăcere de a aduce cele mai calde felicitări și urări de bine tuturor angajaților care activează în serviciul public. Sărbătoarea vine să sublinieze rolul important și responsabil pe care îl ocupă funcționarii publici în dezvoltarea societății în care trăim, ceea ce-mi oferă deosebitul prilej de a vă adresa cuvinte de mulțumire și profundă gratitudine pentru activitatea nobilă pe care o realizați zilnic, pentru profesionalismul dumneavoastră și dedicația de care dați dovadă. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2018   
La data de 15 iunie 2018 s-au marcat 129 ani de la trecerea în neființă a geniului literaturii române, Mihai Eminescu . Cu această ocazie locuitorii orșului i-au adus un omagiu la bustul care se află în orașul Leova. La eveniment a fost prezentă conducerea raionului Leova, reprezentanții primăriei Leova, reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate din raion, elevi. Un grup de elevi au venit în fața celor prezenți cu un recital de poezii, dedicat Luceafărului Literaturii Ramâne. În memoria poetului și prozatorului au fost depuse flori. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.06.2018   
Întru sporirea securității copiilor în perioada vacanței de vară, Rugăm implicarea tuturor factorilor locali, conform competențelor (APL, reprezentanții IGSU, INP, medicii de familie, agenții economici în gestiunea cărora se află bazinele acvatice, substațiile electrice și alte abiecte pasibile de riscuri pentru copii), să se implice și să asigure securitatea copiilor, inclusiv, prin limitarea accesului în astfel de zone (circulara se anexează). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2018   
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat la 5 iunie 2018, ședința de deschidere a ofertelor în cadrul licitației publice repetate privind contractarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice pentru proiectele implementate cu suportul Guvernului Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațonală a Germaniei (GIZ), și anume: Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2018   
La data de 24.05.2018 a avut loc un eveniment de o conotaţie deosebită pentru locuitorii raionului și orașului Leova, inaugurarea unui complex de clădiri cu 92 apartamente pentru persoanele social/economic vulnerabile aflate în imposibilitatea de a-și crea condiții satisfăcătoare de locuit, familii cu mulți copii, specialiștii angajați în sectorul bugetar. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2018   
La data de 20 mai 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești Leova s- a desfășurat Festivalul Regional de muzică ușoară, ''Ecoul de la Baștină”,organizat de către Secția Cultură Turism, Tineret și Sport Leova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării RM, Consiliul Raional Leova, O:O,, PRO - Cultura” în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea- Teodorovici avînd ca scop descoperirea, sprijinirea și promovarea tinerilor interpreți Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2018   
Muzeul de Istorie și Etnografie din or. Leova, în perioada 17 – 18 mai 2018, a marcat Ziua Internaţională a Muzeelor și Noaptea Europeană a Muzeelor, unde s-a organizat un amplu program de activităţi. Programul a cuprins proverbe, zicători, cântece din folclorul copiilor, atelier de artă, de reciclare creativă – origami, centre de meșteugărit (lumînări, împletit, recitative ritmice, melodii populare). Copiii au folosit obiectele din dotarea muzeului și au fost foarte încântaţi de rodul muncii lor. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2018   
La data de 18 mai 2018 compozitorul și interpretul Petre Teodorovici ar fi împlinit 68 de ani, cu această ocazie în orașul Leova a avut loc depuneri de flori la basorelieful fraților Teodorovici. La eveniment au participat conducerea raionului, reprezentanții primăriei orașului Leova, funcționari publici, reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate. În anii 1968-1975 Petre Teodorovici își face studiile la Colegiul ''Ștefan Neaga'' și paralel la facultatea Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2018   
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.78 din12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întîlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii”, la data de 18 mai 2018, Secretarul de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării- Radu REBEJA, s-a aflat într-o vizită de lucru în orașul Leova unde s-a întîlnit cu conducerea raionului Leova și reprezentanții serviciilor publice descentralizate. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 365

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90769   Total ieri: 206   Total azi: 90